Styrelse

Ulf Gejhammar
Chairman of the board

Utbildning och bakgrund: Ulf är utbildad civilingenjör och har ekonomi- och juridikutbildning från Handelshögskolan i Göteborg. Ulf är styrelseordförande i Candles Scandinavia sedan 2018 och har lång erfarenhet både som styrel- seordförande, styrelseledamot och ledande poster inom en rad bolag såsom Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ), DHL Express, Närkefrakt, Alviks Trafik AB m fl.

Visa mer

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Alviks Trafik Aktiebolag, Alviks Buss Aktiebolag, m3 schakt AB, Gejhammar Management AB och Distribution i Luleå AB.

Styrelseledamot i Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ), BIJ Transportservice Logistics AB, we.c.360 AB, UG Invest AB, Asmegin AB, PG Invest i Nerike AB, inprocon AB och Närkefrakt Ek.

Styrelsesuppleant i Winproj Öst AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Dignita Systems AB, Björkbron AB, Katrinelund i Hjälmaren AB, All Event i Örebro AB, The Venue Group AB, WAP Holding Örebro AB, Örebro Elithockey AB, Örebro Hockey Holding AB och Pennybridge Invest Holding AB.

Styrelseledamot i Svenska Hockeyligan AB, Maxcon AB, Motus Logistikutveckling AB, Keys & Objects i Närke AB, Bostadsrättsföreningen DÖPARLAND och Bostadsrättsföreningen Park Arena.

Styrelsesuppleant i Keys & Objects AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Ulf Gejhammar 45 000 serie A-aktier och 266 992 serie B-aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Dölj

Viktor Garmiani
Founder & CEO

Utbildning och bakgrund: Viktor Garmiani är utbildad VVS-ingenjör med examen från IUC Katrineholm. Viktor är en driven entreprenör som tillsammans med sin fru Nina Garmiani grundade Candles Scandinavia som de tillsammans byggt från grunden. Viktor arbetar idag aktivt som VD i Bolaget. Utöver sitt engagemang som VD och styrelseledamot i Candles Scandinavia har Viktor varit styrelseledamot i bland annat Oppboga Bruk Aktiebolag och The Wyse Group AB.

Visa mer

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Garcap Investment AB och Leyonore AB.

Styrelsesuppleant för Positive Vibes AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, TCS Handel i Sverige AB, TCS Handel i Sverige 01 AB och The Wyse Group AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Viktor Garmiani 911 000 serie A-aktier och 2 719 344 serie B-aktier i Bolaget.

Inte oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Dölj

Petter Berggren
Board member

Utbildning och bakgrund: Petter är en erfaren entreprenör med ekonomiutbildning och drivit bolag med olika inriktning, bl a Industriprodukter i Örebro AB och flertalet fastighetsbolag.

Visa mer

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Södermalmstorget AB, Bostadsrättsföreningen Hamrebo, Bostadsrättsföreningen Mulligan, Bostadsrättsföreningen Timmerlyan, Bostadsrättsföreningen Nästegården 1, Bostadsrättsföreningen Fisktärnan och Bostadsrättsföreningen Granliden tio och Hamrebo 2 ekonomisk förening.

Styrelseledamot i Industriprodukter i Örebro AB, Berggren Holding AB Docucraft AB, All Event i Örebro AB, Örebro Elithockey AB, Lyckholmen AB, Fastighetsbolaget Industritornet i Örebro AB, Södermalmsdäcket Fastighetsforvaltning i Örebro AB, Örebro Hockey Holding AB, Ski Apartments Tandådalen AB, Fastighetsbolaget Ängstigen 2, Fastighetsbolaget Ängstigen 1, Fastighetsbolaget Ängstigen 5, Fastighetsbolaget Ängstigen 4, Fastighetsbolaget Ängstigen 3, Fastighetsbolaget Kaseriet AB, Rosängens Fordonstvätt AB, Ski Apartments Hundfjället AB, Projekt Björkbacken AB, Industritornet Holding AB, MFFM Investering 1 AB, 24 Food i Örebro AB, JOB Home AB, Berg i Örebro AB, Villagatan 4 i Örebro Holding AB, Berg i Karlsborg AB, Solbacken 1 Tandådalen AB, Projekt Törsjö AB, Clean Charge AB och Projekt Solbacken 1 AB.

Styrelsesuppleant i Trygghandel Sverige Aktiebolag.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Norra Ormesta Holding AB och Projekt Ingenjören Örebro AB.

Styrelseledamot i Polym AB, Brevent 3 AB, Fastighetsbolaget Glashyttan i Örebro AB, Brevent 4 AB, Brevent 5 AB, Fastighetsbolaget Glashyttan 2 i Örebro AB, Fastighetsbolaget Glashyttan 3 i Örebro AB, Fastighetsbolaget Glashyttan 4 i Örebro AB, Brevent 7 AB, Brevent 6 AB, Fastighetsbolaget Lillåkornellen 2 i Örebro AB, Brevent 8 AB, Sista versen 66166 AB, Sista versen 42888 AB, Brevent 9 AB, Fastighetsbolaget Glashyttan 5 i Örebro AB, Brevent 10 AB, Fastighetsbolaget Värberg i Örebro AB, Sista versen 53188 AB, Sista versen 52760 AB, Sista versen 44158 AB, Fastighetsbolaget Lanna Hills i Örebro AB, Brevent 12 AB, Ensittaren 1 AB, Fastighetsbolaget Tybblelund i Örebro AB, Fastighetsbolaget Lutabäcksvägen i Örebro AB, Fastighetsbolaget Tallmyren AB, EKOtid AB, Sista versen 43177 AB, Projekt Lanna 2 AB, Projekt Skogsrundan AB, Sista versen 41515 AB, Projekt Lanna 3 AB, Fastighetsbolaget Tallmyren 2 AB, Sista versen 51260 AB, Projekt Yxtabacken AB, Sista versen 52758 AB, Sista versen 52550 AB, Projekt Lanna 4 AB, Norra Bro Fastigheter 11 AB, Sista versen 40728 AB, Sista versen 50992 AB, Sista versen 53191 AB, Sista versen 53189 AB, Sista versen 53190 AB, Sista versen 42946 AB, Sista versen 43492 AB, Solbacken 1 Tandådalen AB, Sista versen 52906 AB, Sista versen 43174 AB, Sista versen 52552 AB, Sista versen 52551 AB, Sista versen 60752 AB, Brevent 50 AB, Sista versen 65296 AB, Selen Lindvallen AB, Rosta strand holding AB, Sista versen 51254 AB, Sista versen 42944 AB, Sista versen 43958 AB, Sista versen 51255 AB, Brevent 40 AB, Brevent 41 AB, Hus i Bergslagen AB, Sista versen 69689 AB och Hamrebo mark AB.

Styrelsesuppelant i Trygg Invest AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Petter Berggren inga serie A-aktier och 1 039 975 serie B-aktier i Bolaget.

Inte oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Dölj

Lennart Larsson
Board member

Utbildning och bakgrund: Lennart är utbildad civiljägmästare med examen från Skogshögskolan. Lennart har mångårig styrelse- erfarenhet både som ordförande och ledamot i flertalet bolag såsom Oppboga Bruk Aktiebolag och Metacon AB (publ).

Visa mer

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Swestock paper AB.

Styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, Alntorp AB och Kling Promotion AB

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Studio Vasa AB, NPP Reklambyrå i Örebro AB, Cheap Kommunikation i Örebro AB och Soul Design AB.

Styrelseledamot i ÖSK Elitfotboll Aktiebolag, Örebro Spelarinvest Aktiebolag, Metacon AB (publ), Tapia AB, Invest Art AB, Elitic Holding AB och Swimly Holding AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Lennart Larsson inga serie A-aktier och 1 039 975 serie B-aktier i Bolaget.

Inte oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Dölj

Nina Garmiani
Founder & board member

Utbildning och bakgrund: Nina har en ekonomiutbilding och bakgrund inom försäljning från bland annat Siba och Tre (Hi3G Holdings AB). Tillsammans med Viktor Garmiani har hon grundat och byggt upp Candles Scandinavia från starten 2009. Nina arbetar idag aktivt i Bolaget.

Visa mer

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Garcap Investment AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i TCS Handel i Sverige AB och TCS Handel i Sverige 01 AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Nina Garmiani inga serie A-aktier eller serie B-aktier i Bolaget, Nina Garmiani är gift med Viktor Garmiani, se ovan för hans innehav i Bolaget.

Inte oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Dölj

Erik Lingsell
Board member

Utbildning och bakgrund: Erik har en jur kand från Lunds Universitet. Utöver det har han även läst företagsekonomi vid samma universitet. Erik är advokat och partner på Advokatfirman Lindahl där han varit verksam sedan 2008. Innan dess har han även gjort tingstjänstgöring vid Västmanlands tingsrätt.

Visa mer

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl i Örebro två AB och Candles Scandinavia AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga avslutade uppdrag de senaste 5 åren

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Dölj

Tina Thörner
Board member

Utbildning och bakgrund: Tina är en framgångsrik internationell kartläsare i rally och arbetat som egen företagare, entreprenör, projektledare och coach i både nationella som internationella sammanhang. Hon har en ekonomiutbildning i botten men fattade tidigt intresse för personlig utveckling där hon skaffat sig en bredd med allt från projektledning, coaching över stress och friskvård till utbildning inom hjärnforskning. Idag utbildar hon sig till Personalvetare och HR-chef. Hon har investerat i den entreprenöriella utbildningsplattformen, YourAcademy som är hennes CSR projekt för att öppna nätverkande mellan grundskoleelever i världen och sedan 2010 delfinansierat driften av ett barnhem i Bangui, Centralafrikanska republiken.

Visa mer

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Greater Than AB och Candles Scandinavia AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga avslutade uppdrag de senaste 5 åren

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Dölj

Ledningsgrupp

Viktor Garmiani
Founder & CEO

Viktor är en framgångsrik entreprenör som tillsammans med sin fru Nina Garmiani grundade Candles Scandinavia år 2009 som de tillsammans byggt från grunden. Viktor arbetar idag aktivt och framgångsrikt som VD i bolaget. Viktor är nuvarande styrelseledamot i Candles Scandinavia, Leyonore AB samt Garcap Invest AB samt tidigare Styrelseledamot ibland annat Oppboga Bruk Aktiebolag och The Wyse Group AB.

Visa merUtbildning/bakgrund: Viktor Garmiani är utbildad VVS-ingenjör med examen från IUC Katrineholm.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Garcap Investment AB och Leyonore AB. Styrelsesuppleant för Positive Vibes AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, TCS Handel i Sverige AB, TCS Handel i Sverige 01 AB och The Wyse Group AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Viktor Garmiani 911 000 serie A-aktier och 2 820 737 serie B-aktier i Bolaget.

Dölj

Cenk Yavas
Head of sales

Cenk har sedan 2014 tillsammans med Viktor Garmiani framgångsrikt byggt upp en stark säljfunktion på Candles Scandinavia där han idag arbetar som Sales Manager. Cenk har tidigare erfarenhet från Industriprodukter i Örebro AB och Mocentra AB.

Visa mer

Utbildning/bakgrund: Cenk Yavas är utbildad inom ekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Yavas Invest AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Cenk Yavas 39 000 serie A-aktier och 231 393 serie B-aktier i Bolaget.

Dölj

Martin Fredell
Chief financial officer

Martin har tidigare erfarenhet som CFO i ett antal olika bolag sedan tidigare; Linde Material Handling AB, Octapharma AB och Commuter Security Group AB samt andra chefsposter inom Keolis Sverige AB. Började karriären inom revision på Ernst & Young.

Christian Borell
Chief operating officer / Vice VD

Christian Borell har mångårig och bred erfarenhet som managementkonsult, VD, CFO och logistikchef på bland annat ELON Group AB, FDT System AB, Kött- & Charkgruppen i Närke AB och Scana Steel Booforge AB. Christian arbetar idag som COO / Vice VD med ansvar för det operativa arbetet inom funktionerna Produktion, Teknik, Inköp, Logistik, Lager och R&D/Laboratorie.

Revisor

Candles Scandinavias revisor är PwC, med David Hedlund (född 1980) som huvudansvarig revisor sedan bolagsstämman/årsstämman den 29 juli 2015. David Hedlund är auktoriserad revisor och medlem i FAR. PwCs kontorsadress är Fabriksgatan 47, 702 23 Örebro.

Certified advisor

Candles Scandinavias certified advisor är Amudova AB. Amudovas kontorsadress är Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.