Styrelse

Ulf Gejhammar
Chariman of the board

Ulf är styrelseordförande i Candles Scandinavia sedan 2018 och har lång erfarenhet både som styrelseordförande, styrelseledamot och ledande poster inom en rad bolag såsom Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ), DHL Express, Närkefrakt, Alviks Trafik AB m fl. Ulf är i grunden utbildad civilingenjör och har ekonomi- och juridikutbildning från Handelshögskolan i Göteborg.

Visa mer

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Alviks Trafik Aktiebolag, Alviks Buss Aktiebolag, m3 schakt AB, Gejhammar Management AB och Distribution i Luleå AB. Styrelseledamot i Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ), BIJ Transportservice Logistics AB, we.c.360 AB, UG Invest AB, Asmegin AB, PG Invest i Nerike AB, inprocon AB och Närkefrakt Ek. För. Styrelsesuppleant i Winproj Öst AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Dignita Systems AB, Björkbron AB, Katrinelund i Hjälmaren AB, All Event i Örebro AB, The Venue Group AB, WAP Holding Örebro AB, Örebro Elithockey AB, Örebro Hockey Holding AB och Pennybridge Invest Holding AB. Styrelseledamot i Svenska Hockeyligan AB, Maxcon AB, Motus Logistikutveckling AB, Keys & Objects i Närke AB, Bostadsrättsföreningen DÖPARLAND och Bostadsrättsföreningen Park Arena. Styrelsesuppleant i Keys & Objects AB. Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Ulf Gejhammar 45 000 serie A-aktier och 266 992 serie B-aktier i Bolaget

Dölj

Viktor Garmiani
Founder & CEO

Viktor är en framgångsrik entreprenör som tillsammans med sin fru Nina Garmiani grundade Candles Scandinavia år 2009 som de tillsammans byggt från grunden. Viktor arbetar idag aktivt och framgångsrikt som VD i bolaget. Viktor är nuvarande styrelseledamot i Candles Scandinavia, Leyonore AB samt Garcap Invest AB samt tidigare Styrelseledamot ibland annat Oppboga Bruk Aktiebolag och The Wyse Group AB.

Visa merUtbildning/bakgrund: Viktor Garmiani är utbildad VVS-ingenjör med examen från IUC Katrineholm.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Garcap Investment AB och Leyonore AB. Styrelsesuppleant för Positive Vibes AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, TCS Handel i Sverige AB, TCS Handel i Sverige 01 AB och The Wyse Group AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Viktor Garmiani 911 000 serie A-aktier och 2 820 737 serie B-aktier i Bolaget.

Dölj

Petter Berggren
Board member

Petter är erfaren entreprenör som driver och drivit en rad olika bolag med stor framgång. Driver just nu bl a Industriprodukter i Örebro AB och en rad fastighetsbolag. Nuvarande styrelseledamot i ett antal olika bolag såsom Industriprodukter i Örebro AB, Fastighetsbolaget Industritornet i Örebro AB, Örebro Elithockey AB m fl.

Visa mer

Utbildning/bakgrund: Petter Berggren har en bakgrund som entreprenör och är utbildad inom ekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Södermalmstorget AB, Bostadsrättsföreningen Hamrebo, Bostadsrättsföreningen Mulligan, Bostadsrättsföreningen Timmerlyan, Bostadsrättsföreningen Nästegården 1, Bostadsrättsföreningen Fisktärnan, Bostadsrättsföreningen Granliden tio och Hamrebo 2 ekonomisk förening. Styrelseledamot i Industriprodukter i Örebro AB, Berggren Holding AB, Docucraft AB, All Event i Örebro AB, Örebro Elithockey AB, Lyckholmen AB, Fastighetsbolaget Industritornet i Örebro AB, Södermalmsdäcket Fastighetsforvaltning i Örebro AB, Örebro Hockey Holding AB, Ski Apartments Tandådalen AB, Fastighetsbolaget Ängstigen 2 AB, Fastighetsbolaget Ängstigen 1 AB, Fastighetsbolaget Ängstigen 5 AB, Fastighetsbolaget Ängstigen 4 AB, Fastighetsbolaget Ängstigen 3 AB, Fastighetsbolaget Kaseriet AB, Rosängens Fordonstvätt AB. Ski Apartments Hundfjället AB, Projekt Björkbacken AB, Industritornet Holding AB, MFFM Investering 1 AB, 24 Food i Örebro AB. Styrelsesuppleant i Trygghandel Sverige Aktiebolag, Fellingsbro bostäder AB, JOB Home AB, Berg i Örebro AB, Villagatan 4 i Örebro Holding AB, Berg i Karlsborg AB, Solbacken 1 Tandådalen AB, Projekt Törsjö AB, Clean Charge AB och Projekt Solbacken 1 AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Norra Ormesta Holding AB, Projekt Ingenjören Örebro AB, Styrelseledamot i Polym AB, Brevent 3 AB, Fastighetsbolaget Glashyttan i Örebro AB, Brevent 4 AB, Brevent 5 AB, Fastighetsbolaget Glashyttan 2 i Örebro AB, Fastighetsbolaget Glashyttan 3 i Örebro AB, Fastighetsbolaget Glashyttan 4 i Örebro AB, Brevent 7 AB, Brevent 6 AB, Fastighetsbolaget Lillåkornellen 2 i Örebro AB, Brevent 8 AB, Sista versen 66166 AB, Sista versen 42888 AB, Brevent 9 AB, Fastighetsbolaget Glashyttan 5 i Örebro AB, Brevent 10 AB, Fastighetsbolaget Värberg i Örebro AB, Sista versen 53188 AB, Sista versen 52760 AB, Sista versen 44158 AB, Fastighetsbolaget Lanna Hills i Örebro AB, Brevent 12 AB, Ensittaren 1 AB, Fastighetsbolaget Tybblelund i Örebro AB, Fastighetsbolaget Lutabäcksvägen i Örebro AB, Fastighetsbolaget Tallmyren AB, EKOtid AB, Sista versen 43177 AB, Projekt Lanna 2 AB, Projekt Skogsrundan AB, Sista versen 41515 AB, Projekt Lanna 3 AB, Fastighetsbolaget Tallmyren 2 AB, Sista versen 51260 AB, Projekt Yxtabacken AB, Sista versen 52758 AB, Sista versen 52550 AB, Projekt Lanna 4 AB, Norra Bro Fastigheter 11 AB, Sista versen 40728 AB, Sista versen 50992 AB, Sista versen 53191 AB, Sista versen 53189 AB, Sista versen 53190 AB, Sista versen 42946 AB, Sista versen 43492 AB, Solbacken 1 Tandådalen AB, Sista versen 52906 AB, Sista versen 43174 AB, Sista versen 52552 AB, Sista versen 52551 AB, Sista versen 60752 AB, Brevent 50 AB, Sista versen 65296 AB, Selen Lindvallen AB. Styrelsesuppelant i Trygg Invest AB, Rosta strand holding AB, Sista versen 51254 AB, Sista versen 42944 AB, Sista versen 43958 AB, Sista versen 51255 AB, Brevent 40 AB, Brevent 41 AB, Hus i Bergslagen AB, Sista versen 69689 AB, Hamrebo mark AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Petter Berggren inga serie A-aktier och 1 039 975 serie B-aktier i Bolaget.

Dölj

Lennart Larsson
Board member

Lennart har mångårig styrelseerfarenhet både som ordförande och ledamot i en rad bolag såsom pågående Styrelseordförande i Swestock paper AB, Styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, Alntorp AB och Kling Promotion AB. Lennart har tidigare varit Styrelseordförande i Studio Vasa AB, NPP Reklambyrå i Örebro AB, Cheap Kommunikation i Örebro AB och Soul Design AB samt Styrelseledamot i bland annat Metacon AB (publ), ÖSK Elitfotboll Aktiebolag, Örebro Spelarinvest Aktiebolag, Metacon AB (publ) m fl.

Visa mer

Utbildning/bakgrund: Lennart Larsson är utbildad civiljägmästare med examen från Skogshögskolan.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Swestock paper AB.

Styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, Alntorp AB och Kling Promotion AB

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Studio Vasa AB, NPP Reklambyrå i Örebro AB, Cheap Kommunikation i Örebro AB och Soul Design AB. Styrelseledamot i ÖSK Elitfotboll Aktiebolag, Örebro Spelarinvest Aktiebolag, Metacon AB (publ), Tapia AB, Invest Art AB, Elitic Holding AB och Swimly Holding AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Lennart Larsson inga serie A-aktier och 1 039 975 serie B-aktier i Bolaget.

Dölj

Nina Garmiani
Founder & Deputy board member

Nina har tillsammans med Viktor Garmiani grundat och byggt upp Candles Scandinavia från starten år 2009. Nina har bakgrund inom sälj från bland annat Siba och Tre (Hi3G Holdings AB) och arbetar idag aktivt i bolaget som Brand Manager.

Visa mer

Utbildning/bakgrund: Nina Garmiani är utbildad inom ekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Garcap Investment AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i TCS Handel i Sverige AB och TCS Handel i Sverige 01 AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Nina Garmiani inga serie A-aktier eller serie B-aktier i Bolaget, Nina Garmiani är gift med Viktor Garmiani, se ovan för hans innehav i Bolaget.

Dölj

Ledningsgrupp

Viktor Garmiani
Founder & CEO

Viktor är en framgångsrik entreprenör som tillsammans med sin fru Nina Garmiani grundade Candles Scandinavia år 2009 som de tillsammans byggt från grunden. Viktor arbetar idag aktivt och framgångsrikt som VD i bolaget. Viktor är nuvarande styrelseledamot i Candles Scandinavia, Leyonore AB samt Garcap Invest AB samt tidigare Styrelseledamot ibland annat Oppboga Bruk Aktiebolag och The Wyse Group AB.

Visa merUtbildning/bakgrund: Viktor Garmiani är utbildad VVS-ingenjör med examen från IUC Katrineholm.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Garcap Investment AB och Leyonore AB. Styrelsesuppleant för Positive Vibes AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, TCS Handel i Sverige AB, TCS Handel i Sverige 01 AB och The Wyse Group AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Viktor Garmiani 911 000 serie A-aktier och 2 820 737 serie B-aktier i Bolaget.

Dölj

Cenk Yavas
Head of sales

Cenk har sedan 2014 tillsammans med Viktor Garmiani framgångsrikt byggt upp en stark säljfunktion på Candles Scandinavia där han idag arbetar som Sales Manager. Cenk har tidigare erfarenhet från Industriprodukter i Örebro AB och Mocentra AB.

Visa mer

Utbildning/bakgrund: Cenk Yavas är utbildad inom ekonomi.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Yavas Invest AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Inga övriga uppdrag.

Innehav i Bolaget: Per dagen för Bolagsbeskrivningen äger Cenk Yavas 39 000 serie A-aktier och 231 393 serie B-aktier i Bolaget.

Dölj

Peiman Naderi
Supply chain manager

Peiman arbetar idag som Supply Chain Director och har varit och är en starkt bidragande anledning till hantering av Candles Scandinavias produktions- och kapacitetstillväxt utifrån både nuvarande och tidigare positioner inom Supply Chain och Produktion på Candles Scandinavia. Peiman har tidigare erfarenhet från bl a Apoteket AB.

Martin Fredell
Chief financial officer

Martin har tidigare erfarenhet som CFO i ett antal olika bolag sedan tidigare; Linde Material Handling AB, Octapharma AB och Commuter Security Group AB samt andra chefsposter inom Keolis Sverige AB. Började karriären inom revision på Ernst & Young.

Stefan Tidholm
Operations Director

Stefan har mångårig erfarenhet inom produktion, teknik, projektledning, project office i ledande positioner både på Ericsson, Nobel Biocare och Sony Mobile Communications. Stefan arbetar idag som Operations Director med ansvar för Produktion och Teknik.

Joakim Garint
Head of Brands

Joakim arbetar idag som affärsområdeschef Brands och har mångårig erfarenhet inom Sales samt inom doftljusbranschen. Joakim har tidigare framgångsrikt arbetat som bl a Sales Director på PartyLite och Regional Sales Manager på Tupperware.

Revisor

Candles Scandinavias revisor är PwC, med David Hedlund (född 1980) som huvudansvarig revisor sedan bolagsstämman/årsstämman den 29 juli 2015. David Hedlund är auktoriserad revisor och medlem i FAR. PwCs kontorsadress är Fabriksgatan 47, 702 23 Örebro.

Certified advisor

Candles Scandinavias certified advisor är Amudova AB. Amudovas kontorsadress är Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm.