Investera i den hållbara omställningen av doftljusmarknaden

Candles Scandinavia är med sin unika hållbara produktionsprocess Europaledande leverantör av helt naturliga doftljus. Den globala marknaden är en mångmiljardindustri och väntas växa kraftigt, men utgörs idag primärt av paraffinbaserade ljus. Tack vare sitt naturliga och hållbara vax ökar efterfrågan på bolagets produkter kontinuerligt vilket har resulterat i över 50% tillväxt årligen de senaste tre åren. Den starka efterfrågan i kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet medför att bolaget förväntar sig kraftigt tillväxttakt även framöver.

Information om noteringen

Teckna aktier i Candles Scandinavia AB

Sammanfattning av villkor

Anmälningsperiod
18 oktober – 29 oktober 2021

Pris
65 SEK per B-aktie

Anmälningspost
Minsta teckningspost är 80 aktier, motsvarande 5200 kr

Emissionsvolym
Erbjudandet omfattar högst 380 000 nyemitterade B-aktier

Emissionsbelopp
24 700 000 SEK

Antal aktier före emission
7 446 785

Värdering (pre-money)
ca 484 MSEK

Preliminär första handelsdag
8 november 2021 på Nasdaq First North Growth Market

Ticker & ISIN-kod (aktien)
CANDLE B & SE0016797773

För fullständiga villkor se Bolagsbeskrivningen


Candles Scandinavia
Introduktion

Ministudion

Presentation Erik Penser Bank

Intervju med VD och grundare
Viktor Garmiani

DI TV

Från flykting till ljus börsnotering

Om Candles Scandinavia

Candles Scandinavia, med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med flera, är idag en ledande europeisk leverantör av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps. Bolaget erbjuder ett hållbart alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion av kundanpassade doftljus, helt av naturligt vax.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla dess verksamhet och produkter. Kundanpassning till hög grad i kombination med erbjudandet om ett hållbart alternativ har visat sig vara en stor konkurrensfördel på marknaden vilket har resulterat i en genomsnittlig tillväxttakt på 50% årligen de senaste tre åren.

Marknaden för doftljus är global, omsätter idag mångmiljardbelopp och tillväxten väntas fortsätta. Andelen naturliga doftljus utgör dock endast några få procent av totalmarknaden, varför ett skifte från det fossila paraffinet till mer hållbara vegetabiliska vaxer ger bolaget mycket stora möjligheter att fortsatt ta marknadsandelar. Detta i kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet gör att bolagets omsättning väntas öka med minst 30% årligen kommande år.

Candles Scandinavia investerar nu i produktionskapacitet och effektivitet för att driva både tillväxt och marginal. Produktionskapaciteten har på bara ett års tid ökat från 4 000 till ca 25 000 ljus om dagen. Trots det upplever bolag fortsatt kapacitetsbrist i relation till den ständigt ökande efterfrågan, varför ytterligare kapacitetsökningar är planerade i närtid. Detta bland annat genom uppförandet av en helt ny, och för bolagets verksamhet anpassad, effektiv fabrik på mer än 12 000 m2, som förväntas stå klar om lite mer än ett år.

Bolagets nettoomsättning har ökat med i genomsnitt 54% årligen den senaste treårsperioden till 107 MSEK för räkenskapsåret 2020/21 och EBITDA-marginalen har under samma period ökat från +3,9% till +13,4%. Bolaget förväntar sig bibehålla dess goda bruttomarginalnivå på cirka 43% även framöver, detta trots att planen är att fortsätta växa med minst 30% årligen flera år framöver.

Publicerade artiklar

Säljer ljus för över 100 miljoner – snabbväxaren ska till börsen. Läs artikeln här!

Det luktar succé om Candles – säljer för över 100 miljoner (och nu väntar börsen), Läs artikeln här!

Noteringsaktuella Candles Scandinavia kan växa med 30 procent årligen i många år. Läs artikeln här!

Candles mot First North – Ilija Batljan med på tåget, Läs artikeln här!

INTERVJU: Viktor Garmiani VD Candles Scandinavia. Läs artikeln här!

Noteringsaktuella Candles Scandinavia kan växa med 30 procent årligen i många år – vd, Läs artikeln här!

Trefaldigad Gasellbolag

Nu brinner det i knutarna – doftljusen på väg till börsen Läs artikeln här!

Di-Gasellen Candles Scandinavia säljer redan paraffinfria ljus för över 100 miljoner kronor om året. Nu väntar börsnotering och expansion till andra länder. Läs artikeln här!

Det luktar succé om Candles – säljer för över 100 miljoner (och nu väntar börsen), Läs artikeln här!

På fredag, den 16 september, har det blivit dags för Sverigemiddagen. Varje år tar landets landshövdingar med sig en rad representanter från varje län för att supera med kungen på Stockholms slott. I år är en av gästerna örebroaren Viktor Garmiani. Läs artikeln här!

PÅ RIKTIGT om att ta doftljusen till börsen! Läs artikeln här!

Bolaget fick utmärkelsen Entrepreneur Of The Year av EY

Bolaget har högsta kreditvärdighet enligt Trippel A

Candles Scandinavia AB har erhållit ett villkorat godkännande för notering av sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör en bolagsbeskrivning. Läs artikeln här!

Trefaldigt gasellbolag med Ilija Batljan bland investerarna och First North som nästa anhalt. Läs artikeln här!

Skandinaviens största tillverkare av miljövänliga doftljus där Ilja Batljan finns bland inversterare gör IPO. Läs artikeln här!

Batljans ljusa idé – hyr ut till investering. Läs artikeln här!

Doftljusbolag börsnoteras – har Ilija Batljan som delägare. Läs artikeln här!

Intervju Erik Penser Bank

Penserpodden

IPO-kalender

Finansiell kalender

16 oktoberOffentliggörande av Bolagsbeskrivning
18 oktober Första anmälningsdag
29 oktober Sista anmälningsdag
2 novemberOffentliggörande av emissionsutfall
2 novemberTilldelningsbeslut
4 novemberLikviddag
8 novemberPreliminär första handelsdag på Nasdaq First North
Growth Market

29 november Halvårsrapport
28 februariQ3-rapport
13 juni   Bokslutskommuniké (Q4)
15 juli  Årsredovisning
16 augustiÅrsstämma

Revisor

Candles Scandinavias revisor är PwC, med David Hedlund (född 1980) som huvudansvarig revisor sedan bolagsstämman/årsstämman den 29 juli 2015. David Hedlund är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Styrelse

Ulf Gejhammar
Chariman of the board

Ulf är styrelseordförande i Candles Scandinavia sedan 2018 och har lång erfarenhet både som styrelseordförande, styrelseledamot och ledande poster inom en rad bolag såsom Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ), DHL Express, Närkefrakt, Alviks Trafik AB m fl. Ulf är i grunden utbildad civilingenjör och har ekonomi- och juridikutbildning från Handelshögskolan i Göteborg.

Viktor Garmiani
Founder & CEO

Viktor är en framgångsrik entreprenör som tillsammans med sin fru Nina Garmiani grundade Candles Scandinavia år 2009 som de tillsammans byggt från grunden. Viktor arbetar idag aktivt och framgångsrikt som VD i bolaget. Viktor är nuvarande styrelseledamot i Candles Scandinavia, Leyonore AB samt Garcap Invest AB samt tidigare Styrelseledamot ibland annat Oppboga Bruk Aktiebolag och The Wyse Group AB.

Petter Berggren
Board member

Petter är erfaren entreprenör som driver och drivit en rad olika bolag med stor framgång. Driver just nu bl a Industriprodukter i Örebro AB och en rad fastighetsbolag. Nuvarande styrelseledamot i ett antal olika bolag såsom Industriprodukter i Örebro AB, Fastighetsbolaget Industritornet i Örebro AB, Örebro Elithockey AB m fl.

Lennart Larsson
Board member

Lennart har mångårig styrelseerfarenhet både som ordförande och ledamot i en rad bolag såsom pågående Styrelseordförande i Swestock paper AB, Styrelseledamot i Oppboga Bruk Aktiebolag, Alntorp AB och Kling Promotion AB. Lennart har tidigare varit Styrelseordförande i Studio Vasa AB, NPP Reklambyrå i Örebro AB, Cheap Kommunikation i Örebro AB och Soul Design AB samt Styrelseledamot i bland annat Metacon AB (publ), ÖSK Elitfotboll Aktiebolag, Örebro Spelarinvest Aktiebolag, Metacon AB (publ) m fl.

Nina Garmiani
Founder & Deputy board member

Nina har tillsammans med Viktor Garmiani grundat och byggt upp Candles Scandinavia från starten år 2009. Nina har bakgrund inom sälj från bland annat Siba och Tre (Hi3G Holdings AB) och arbetar idag aktivt i bolaget som Brand Manager.

Ledningsgrupp

Viktor Garmiani
Founder & CEO

Viktor är en framgångsrik entreprenör som tillsammans med sin fru Nina Garmiani grundade Candles Scandinavia år 2009 som de tillsammans byggt från grunden. Viktor arbetar idag aktivt och framgångsrikt som VD i bolaget. Viktor är nuvarande styrelseledamot i Candles Scandinavia, Leyonore AB samt Garcap Invest AB samt tidigare Styrelseledamot ibland annat Oppboga Bruk Aktiebolag och The Wyse Group AB.

Cenk Yavas
Head of sales

Cenk har sedan 2014 tillsammans med Viktor Garmiani framgångsrikt byggt upp en stark säljfunktion på Candles Scandinavia där han idag arbetar som Sales Manager. Cenk har tidigare erfarenhet från Industriprodukter i Örebro AB och Mocentra AB.

Peiman Naderi
Supply chain manager

Peiman arbetar idag som Supply Chain Director och har varit och är en starkt bidragande anledning till hantering av Candles Scandinavias produktions- och kapacitetstillväxt utifrån både nuvarande och tidigare positioner inom Supply Chain och Produktion på Candles Scandinavia. Peiman har tidigare erfarenhet från bl a Apoteket AB.

Martin Fredell
Chief financial officer

Martin har tidigare erfarenhet som CFO i ett antal olika bolag sedan tidigare; Linde Material Handling AB, Octapharma AB och Commuter Security Group AB samt andra chefsposter inom Keolis Sverige AB. Började karriären inom revision på Ernst & Young.

Stefan Tidholm
Operations Director

Stefan har mångårig erfarenhet inom produktion, teknik, projektledning, project office i ledande positioner både på Ericsson, Nobel Biocare och Sony Mobile Communications. Stefan arbetar idag som Operations Director med ansvar för Produktion och Teknik.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en sådan registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora tillväxtföretag som avses i MiFID II, så som direktivet har genomförts i Danmarks, Finlands och Sveriges nationella lagstiftning, och drivs av en aktiemarknad i Nasdaq Group. Företagen på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma regelverk som företag på reglerade marknader, så som dessa definieras i den EU-rätt som genomförts i nationell lagstiftning. På dem tillämpas i stället ett mindre omfattande regelverk och bestämmelser anpassade för mindre tillväxtföretag. Att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara förknippat med ett större risktagande än att investera i ett bolag på en reglerad marknad. Samtliga företag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverken efterlevs. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökningen om upptagande till handel.

Kontakta Candles

Viktor Garmiani
VD/Grundare
Mob: 073 519 39 99
Mail: viktor.garmiani@candles.se

Kontakta Candles

Martin Fredell
Ekonomichef
Tel: 076 110 31 00
Mail: martin.fredell@candles.se

Kontakta Candles

Ulf Gejhammar
Ordförande
Tel: 070 607 36 25
Mail: ulf.gejhammar@candles.se

Emissionsinstitut

Nordic Issuing
Ärende: Candles
Stortorget 3
211 22 Malmö
Telefon: 040 632 00 20