Candles Scandinavia AB (publ): 12 Mkr av totalt konvertibellån om 57 Mkr konverteras till aktier

Som tidigare kommunicerats har Candles Scandinavia AB (publ) (“Candles Scandinavia”) upptagit ett konvertibellån hänförligt till den nya fastighet som skall uppföras uppgående till 57 Mkr, där tre långivare nu helt eller delvis nyttjat optionen att konvertera om sina delar av lånet till 184 284 st B-aktier motsvarande ca 12 Mkr.

Candles Scandinavia har genomfört en riktad emission och tillförs härigenom cirka 42 miljoner kronor

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: CANDLE B) offentliggör att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 640 000 B-aktier till en teckningskurs om 65 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”).

Candles Scandinavia offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: CANDLE B) offentliggör härmed en avsikt att genomföra en nyemission av cirka 600 000 aktier till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den ”Riktade Emissionen”).

Candles Scandinavias noteringsemission kraftigt övertecknad

Candles Scandinavia AB (”Candles” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva B-aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna i Erbjudandet var stort och den totala summan för inkomna anmälningar uppgick till cirka 63 MSEK, vilket motsvarar en total teckningsgrad om cirka 254 procent.