Candles Scandinavias noteringsemission kraftigt övertecknad

Candles Scandinavia AB (”Candles” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva B-aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna i Erbjudandet var stort och den totala summan för inkomna anmälningar uppgick till cirka 63 MSEK, vilket motsvarar en total teckningsgrad om cirka 254 procent.

Candles Scandinavia AB har erhållit ett villkorat godkännande för notering av sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör en bolagsbeskrivning

Candles Scandinavia AB (”Candles” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) och har erhållit ett villkorat godkännande av Nasdaq Stockholm AB. Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North och har uppgett att Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna Bolagets ansökan om notering av Bolagets B-aktier, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland spridningskravet. Beräknad första handelsdag är den 8 november 2021. Bolaget offentliggör härmed även en bolagsbeskrivning i samband med en kommande nyemission av B-aktier (”Nyemissionen”).