Candles Scandinavia expanderar geografiskt med ny säljorganisation i Storbritannien

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) utökar sin internationella närvaro genom rekryteringen av Georgina Silver som ny National Account Manager i Storbritannien. Med 14 års erfarenhet från branschen och senast från en position som National Account Manager på Newell i Storbritannien tar Bolaget ett viktigt steg in på den brittiska marknaden.

Candles Scandinavia justerar och förtydligar sina finansiella mål till följd av den nya strategin

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) justerar och förtydligar sina kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål till följd av Bolagets nya strategi. Vid inledningen av 2023 presenterade Bolaget ett beslut om att renodla strategin till att enbart fokusera på kärnverksamheten; produktion av helt vegetabiliska doftljus samt andra rumsdofter inom affärsområdet Private Label. Beslutet har givit möjlighet till investeringar i kapacitetshöjande åtgärder såsom automatisering och robotisering samtidigt som affärsområdet Brands avvecklats (import och distribution av externa varumärken, så som Yankee Candle, Woodwick m.fl.) och dotterbolaget Leyonore avyttrats. Bolaget har tidigare kommunicerat en målsättning om en årlig tillväxt om 30 procent. För innevarande verksamhetsår förväntas omsättningen minska med ca 10-15 procent till följd av omställningsarbetet i den nya strategin, dock förväntas Bolaget bibehålla ett positivt EBITDA. Då omställningen och implementeringen av den nya strategin går fortare än planerat har Bolaget valt att, utöver en justering, även idag delge en mer omfattande målsättning samt guidning för verksamhetsåret och ytterligare tre år framåt. Bolaget kvarstår med tidigare målsättning om en årlig tillväxt om 30 procent men till ett förbättrat EBITDA från nästkommande verksamhetsår och framåt för att uppnå ett EBITDA om ca 15-17 procent inom 3 år.