Candles Scandinavia skriver 5-årsavtal värt minst 825 MSEK med internationell storkund

Efter flera år av nära samarbete har Candles Scandinavia nu skrivit ett 5-årsavtal med kunden Rituals där bolaget garanteras minimum 165 MSEK i årlig volym under perioden år 2023 till år 2027, vilket innebär ett totalt avtalsvärde om minimum 825 MSEK. Avtalet innefattar tillverkning av 100% naturliga och paraffinfria doftljus som kommer att säljas i ett 40-tal länder.

Candles Scandinavia signerar avtal värt 145 MSEK med sin största kund, ökar med 75%

Efter att under år 2021 ökat produktionskapaciteten väsentligt, bland annat genom tillförande av fler skift i sin fabrik, signerar Candles Scandinavia nytt avtal för innevarande kalenderårs volymer med sin största kund Rituals. Värdet på avtalet är 145 MSEK, vilket motsvarar 75% ökning jämfört med föregående kalenderårs försäljningsvärde och mer än företagets totala omsättning föregående räkenskapsår.