Candles Scandinavia signerar avtal värt 145 MSEK med sin största kund, ökar med 75%

Efter att under år 2021 ökat produktionskapaciteten väsentligt, bland annat genom tillförande av fler skift i sin fabrik, signerar Candles Scandinavia nytt avtal för innevarande kalenderårs volymer med sin största kund Rituals. Värdet på avtalet är 145 MSEK, vilket motsvarar 75% ökning jämfört med föregående kalenderårs försäljningsvärde och mer än företagets totala omsättning föregående räkenskapsår.