Candles Scandinavia växer med mer än +100% (jmf. Q1 2021) och uppvisar en EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) för Q1 2022

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles”) beräknas i kommande rapport öka omsättningen med +100% och samtidigt upprätthålla en positiv EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) i Q1 2022 (jämfört med samma period föregående år), vilket överträffar tidigare kommunicerade tillväxtmål (+30% på årsbasis).

Candles Scandinavia AB (publ) ökar effektiviteten avsevärt genom väsentligt förhöjd produktionstakt och samtidigt kraftigt minskad produktionsbemanning

Candles Scandinavia effektiviserar produktionen genom minskad personalstyrka om 35 personer samtidigt som bolaget ökar produktionstakten väsentligen tack vare lyckade maskinuppgraderingar.

Candles Scandinavia AB (Publ) etablerar europeisk säljorganisation genom att signera agent för Benelux-området

Genom ett agentavtal med en ny partner tar Candles Scandinavia ett viktigt första steg i etablering av en europeisk säljorganisation för affärsområdet Private Label. Den nya agenten kommer primärt att ansvara för nya kunder i Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Candles Scandinavia (publ) ökar upp årets tillväxtmål med 50%, från tidigare kommunicerade +30% till ca +45% YoY

Efter flera månader med försäljningsrekord och tack vare framgångsrikt genomförda projekt i syfte att höja produktionskapaciten, uppdaterar nu Candles Scandinavia målet för tillväxten verksamhetsåret 2021/22 från 30% till över 45% YoY.

Candles Scandinavia slår försäljningsrekord i mars månad med +71% i omsättningsökning jämfört med motsvarande månad föregående år

Tillväxtbolaget Candles Scandinavia AB (publ) fortsätter att växa och gör sin klart högsta marsmånad försäljningsmässigt i bolagets historia, vilket motsvarar +71% jämfört med motsvarande månad föregående år.