Candles Scandinavia växer med mer än +100% (jmf. Q1 2021) och uppvisar en EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) för Q1 2022

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles”) beräknas i kommande rapport öka omsättningen med +100% och samtidigt upprätthålla en positiv EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) i Q1 2022 (jämfört med samma period föregående år), vilket överträffar tidigare kommunicerade tillväxtmål (+30% på årsbasis).

Candles Scandinavia (publ) ökar upp årets tillväxtmål med 50%, från tidigare kommunicerade +30% till ca +45% YoY

Efter flera månader med försäljningsrekord och tack vare framgångsrikt genomförda projekt i syfte att höja produktionskapaciten, uppdaterar nu Candles Scandinavia målet för tillväxten verksamhetsåret 2021/22 från 30% till över 45% YoY.

Candles Scandinavia slår försäljningsrekord i mars månad med +71% i omsättningsökning jämfört med motsvarande månad föregående år

Tillväxtbolaget Candles Scandinavia AB (publ) fortsätter att växa och gör sin klart högsta marsmånad försäljningsmässigt i bolagets historia, vilket motsvarar +71% jämfört med motsvarande månad föregående år.

Candles Scandinavia tilldelas attraktiv tomt med skyltläge längst med motorvägen mellan Stockholm och Göteborg för uppförande av fabrik- och logistikfastighet

Örebro kommun har idag meddelat att Candles Scandinavia fått positivt besked i sin ansökan och därmed blivit tilldelad en större tomt med skyltläge längs med motorvägen för uppförande av ny fabrik- och logistikbyggnad. Dessutom får bolaget option på ytterligare markyta i direkt anslutning till tomten för framtida utbyggnad.

Operationell uppdatering: Candles Scandinavia slår försäljningsrekord 2 månader i rad. Högsta månadsförsäljningarna i bolagets historia.

Kapacitetshöjningarna i Candles Scandinavia AB (publ) ger effekt och bolaget klarar av att möta den stora efterfrågan på ett framgångsrikt sätt. November 2021 var bolagets högsta försäljningsmånad någonsin vilket slogs redan en månad senare, i december 2021 med ytterligare +25% i försäljning.