Candles Scandinavia växer med mer än +100% (jmf. Q1 2021) och uppvisar en EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) för Q1 2022

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles”) beräknas i kommande rapport öka omsättningen med +100% och samtidigt upprätthålla en positiv EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) i Q1 2022 (jämfört med samma period föregående år), vilket överträffar tidigare kommunicerade tillväxtmål (+30% på årsbasis).

Candles Scandinavia AB (publ) ökar effektiviteten avsevärt genom väsentligt förhöjd produktionstakt och samtidigt kraftigt minskad produktionsbemanning

Candles Scandinavia effektiviserar produktionen genom minskad personalstyrka om 35 personer samtidigt som bolaget ökar produktionstakten väsentligen tack vare lyckade maskinuppgraderingar.

Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2021- april 2022

“Med 48% tillväxt under det gångna verksamhetsåret och hela 65% under Q4, lägger teamet bakom Candles Scandinavia ännu ett år med kraftig tillväxt bakom sig där vi vida överträffar våra egna högt uppsatta tillväxtmål. Att dessutom starta det nya verksamhetsåret med en full orderbok hela 12 månader framåt innehållande bl.a. order om 145 Mkr från vår största kund Rituals, vilket kan sättas i relation till hela bolagets totala omsättning om 164 Mkr under det gångna verksamhetsåret, ger en fantastisk start på det nya verksamhetsåret. Dessutom har bolaget genomfört stora investeringar i utökad produktionskapacitet, en större organisation och flertalet effektiviserings- och utvecklingsprojekt, vilka kommer att medföra en stor och omedelbar effekt både genom ökad omsättning och kraftigt förbättrad lönsamhet redan i år.” VD Viktor Garmiani

Candles Scandinavia (publ) ökar upp årets tillväxtmål med 50%, från tidigare kommunicerade +30% till ca +45% YoY

Efter flera månader med försäljningsrekord och tack vare framgångsrikt genomförda projekt i syfte att höja produktionskapaciten, uppdaterar nu Candles Scandinavia målet för tillväxten verksamhetsåret 2021/22 från 30% till över 45% YoY.

Candles Scandinavia slår försäljningsrekord i mars månad med +71% i omsättningsökning jämfört med motsvarande månad föregående år

Tillväxtbolaget Candles Scandinavia AB (publ) fortsätter att växa och gör sin klart högsta marsmånad försäljningsmässigt i bolagets historia, vilket motsvarar +71% jämfört med motsvarande månad föregående år.

Candles Scandinavia signerar avtal värt 145 MSEK med sin största kund, ökar med 75%

Efter att under år 2021 ökat produktionskapaciteten väsentligt, bland annat genom tillförande av fler skift i sin fabrik, signerar Candles Scandinavia nytt avtal för innevarande kalenderårs volymer med sin största kund Rituals. Värdet på avtalet är 145 MSEK, vilket motsvarar 75% ökning jämfört med föregående kalenderårs försäljningsvärde och mer än företagets totala omsättning föregående räkenskapsår.

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2021- januari 2022

”Candles tillväxtresa fortsätter! Tack vare fortsatt hög efterfrågan på ljus med 100% naturligt vax har vi under tredje kvartalet haft en organisk tillväxt om hela 66%. Införandet av ett tillfälligt tredje skift har medfört ytterligare utökad produktionskapacitet och medfört försäljningsrekord i både november och december månad. Att vi dessutom säkrat två större ordrar under kvartalet om totalt ytterligare 40 Mkr under nästa verksamhetsår samt etablerat försäljningspartners i Norge inom affärsområde Brands, gör att även kommande kvartal har förutsättningar för god tillväxttakt.” VD Viktor Garmiani.

Candles Scandinavia tecknar agentavtal med säljpartner på den norska marknaden avseende varumärkena Yankee Candle, WoodWick m fl.

Som ett led i Candles Scandinavias satsning på en utökad och internationaliserad säljorganisation har idag tecknats avtal med Living & Dining AS som sales agent av de världskända varumärkena Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano och Yankee Candle Home Inspiration samt och de egna varumärkena A-Collection, Olivia & Co och Blanche.