Operationell uppdatering: Candles Scandinavia slår försäljningsrekord 2 månader i rad. Högsta månadsförsäljningarna i bolagets historia.

Kapacitetshöjningarna i Candles Scandinavia AB (publ) ger effekt och bolaget klarar av att möta den stora efterfrågan på ett framgångsrikt sätt. November 2021 var bolagets högsta försäljningsmånad någonsin vilket slogs redan en månad senare, i december 2021 med ytterligare +25% i försäljning.

Candles Scandinavia inför ett tredje skift i produktionen för att möta den stora efterfrågan på miljövänliga doftljus

Efterfrågan på kvalitativa doftljus gjorda av miljövänligt vax ökar kontinuerligt. Candles Scandinavia är idag den ledande leverantören i Europa med sitt unika 100 procent växtbaserade naturliga vax. För att möta den ständigt ökande efterfrågan ställer bolaget nu om till treskiftsproduktion under dygnets alla timmar vardagar.

Candles Scandinavia AB lämnar halvårsrapport för perioden maj-oktober 2021

”Fortsatt stark tillväxt med +28 % för första halvåret vilket är i enlighet med plan och består endast av organisk tillväxt. Tack vare det nya kapital bolaget tog in i samband med noteringen har investeringar och kostnader kunnat tagits i syfte att snabbt höja produktionskapaciteten och möta den kraftigt ökade kundefterfrågan.” VD Viktor Garmiani

Candles Scandinavias noteringsemission kraftigt övertecknad

Candles Scandinavia AB (”Candles” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva B-aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna i Erbjudandet var stort och den totala summan för inkomna anmälningar uppgick till cirka 63 MSEK, vilket motsvarar en total teckningsgrad om cirka 254 procent.

Candles Scandinavia AB har erhållit ett villkorat godkännande för notering av sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör en bolagsbeskrivning

Candles Scandinavia AB (”Candles” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att notera sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) och har erhållit ett villkorat godkännande av Nasdaq Stockholm AB. Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North och har uppgett att Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna Bolagets ansökan om notering av Bolagets B-aktier, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, däribland spridningskravet. Beräknad första handelsdag är den 8 november 2021. Bolaget offentliggör härmed även en bolagsbeskrivning i samband med en kommande nyemission av B-aktier (”Nyemissionen”).