Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2022- jan 2023

”Under senaste kvartalet har vi stakat ut en ny strategisk riktning för bolaget där ett av de strategiska besluten är att renodla verksamheten för att helt fokusera på kärnverksamheten, vilket är produktion av naturliga och helt vegetabiliska doftljus. Detta innebär att vi satsar helhjärtat på det som gör oss unika och där vi har våra styrkor samt där vi har störst potential marknadsmässigt. Som ett naturligt led i det har bl a samarbetet med Newell gällande distribution av de externa varumärkena Yankee Candle, WoodWick och Millefiori Milano avslutats. Det innebär att vi framöver helt kommer att fokusera på egen produktion av Private Label samt en utökad egen varumärkesportfölj genom företagsförvärv där de förvärvade bolagens produkter kan tillverkas i den egna produktionen.” Viktor Garmiani, VD

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2021- januari 2022

”Candles tillväxtresa fortsätter! Tack vare fortsatt hög efterfrågan på ljus med 100% naturligt vax har vi under tredje kvartalet haft en organisk tillväxt om hela 66%. Införandet av ett tillfälligt tredje skift har medfört ytterligare utökad produktionskapacitet och medfört försäljningsrekord i både november och december månad. Att vi dessutom säkrat två större ordrar under kvartalet om totalt ytterligare 40 Mkr under nästa verksamhetsår samt etablerat försäljningspartners i Norge inom affärsområde Brands, gör att även kommande kvartal har förutsättningar för god tillväxttakt.” VD Viktor Garmiani.