Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2022-april 2023

”Vi summerar ytterligare ett händelserikt verksamhetsår där vi lyckats med uppsatt tillväxtmål om drygt 30 % tillväxt samt väsentligt förbättrad EBITDA med ca 22 Mkr exklusive poster av engångskaraktär. Utöver det har vi även beslutat om investeringar i maskiner och robotar som medför en produktionskapacitetsökning motsvarande ca +500 % och en effektivare produktion. Detta helt i enighet med bolagets vision att bygga världens mest kostnadseffektiva fabrik av hållbara dofter för hemmet. Vi har också enligt plan fortsatt internationaliserat vår säljkår.” Viktor Garmiani, VD

Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2021- april 2022

“Med 48% tillväxt under det gångna verksamhetsåret och hela 65% under Q4, lägger teamet bakom Candles Scandinavia ännu ett år med kraftig tillväxt bakom sig där vi vida överträffar våra egna högt uppsatta tillväxtmål. Att dessutom starta det nya verksamhetsåret med en full orderbok hela 12 månader framåt innehållande bl.a. order om 145 Mkr från vår största kund Rituals, vilket kan sättas i relation till hela bolagets totala omsättning om 164 Mkr under det gångna verksamhetsåret, ger en fantastisk start på det nya verksamhetsåret. Dessutom har bolaget genomfört stora investeringar i utökad produktionskapacitet, en större organisation och flertalet effektiviserings- och utvecklingsprojekt, vilka kommer att medföra en stor och omedelbar effekt både genom ökad omsättning och kraftigt förbättrad lönsamhet redan i år.” VD Viktor Garmiani