Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2021- april 2022

“Med 48% tillväxt under det gångna verksamhetsåret och hela 65% under Q4, lägger teamet bakom Candles Scandinavia ännu ett år med kraftig tillväxt bakom sig där vi vida överträffar våra egna högt uppsatta tillväxtmål. Att dessutom starta det nya verksamhetsåret med en full orderbok hela 12 månader framåt innehållande bl.a. order om 145 Mkr från vår största kund Rituals, vilket kan sättas i relation till hela bolagets totala omsättning om 164 Mkr under det gångna verksamhetsåret, ger en fantastisk start på det nya verksamhetsåret. Dessutom har bolaget genomfört stora investeringar i utökad produktionskapacitet, en större organisation och flertalet effektiviserings- och utvecklingsprojekt, vilka kommer att medföra en stor och omedelbar effekt både genom ökad omsättning och kraftigt förbättrad lönsamhet redan i år.” VD Viktor Garmiani

Candles Scandinavia AB lämnar delårsrapport för perioden maj 2021- januari 2022

”Candles tillväxtresa fortsätter! Tack vare fortsatt hög efterfrågan på ljus med 100% naturligt vax har vi under tredje kvartalet haft en organisk tillväxt om hela 66%. Införandet av ett tillfälligt tredje skift har medfört ytterligare utökad produktionskapacitet och medfört försäljningsrekord i både november och december månad. Att vi dessutom säkrat två större ordrar under kvartalet om totalt ytterligare 40 Mkr under nästa verksamhetsår samt etablerat försäljningspartners i Norge inom affärsområde Brands, gör att även kommande kvartal har förutsättningar för god tillväxttakt.” VD Viktor Garmiani.

Candles Scandinavia AB lämnar halvårsrapport för perioden maj-oktober 2021

”Fortsatt stark tillväxt med +28 % för första halvåret vilket är i enlighet med plan och består endast av organisk tillväxt. Tack vare det nya kapital bolaget tog in i samband med noteringen har investeringar och kostnader kunnat tagits i syfte att snabbt höja produktionskapaciteten och möta den kraftigt ökade kundefterfrågan.” VD Viktor Garmiani