Candles Scandinavia växer med mer än +100% (jmf. Q1 2021) och uppvisar en EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) för Q1 2022

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles”) beräknas i kommande rapport öka omsättningen med +100% och samtidigt upprätthålla en positiv EBITDA-marginal om ca +5% (-26%) i Q1 2022 (jämfört med samma period föregående år), vilket överträffar tidigare kommunicerade tillväxtmål (+30% på årsbasis).

Candles Scandinavia AB (publ) ökar effektiviteten avsevärt genom väsentligt förhöjd produktionstakt och samtidigt kraftigt minskad produktionsbemanning

Candles Scandinavia effektiviserar produktionen genom minskad personalstyrka om 35 personer samtidigt som bolaget ökar produktionstakten väsentligen tack vare lyckade maskinuppgraderingar.

Candles Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké maj 2021- april 2022

“Med 48% tillväxt under det gångna verksamhetsåret och hela 65% under Q4, lägger teamet bakom Candles Scandinavia ännu ett år med kraftig tillväxt bakom sig där vi vida överträffar våra egna högt uppsatta tillväxtmål. Att dessutom starta det nya verksamhetsåret med en full orderbok hela 12 månader framåt innehållande bl.a. order om 145 Mkr från vår största kund Rituals, vilket kan sättas i relation till hela bolagets totala omsättning om 164 Mkr under det gångna verksamhetsåret, ger en fantastisk start på det nya verksamhetsåret. Dessutom har bolaget genomfört stora investeringar i utökad produktionskapacitet, en större organisation och flertalet effektiviserings- och utvecklingsprojekt, vilka kommer att medföra en stor och omedelbar effekt både genom ökad omsättning och kraftigt förbättrad lönsamhet redan i år.” VD Viktor Garmiani

Candles Scandinavia AB (Publ) etablerar europeisk säljorganisation genom att signera agent för Benelux-området

Genom ett agentavtal med en ny partner tar Candles Scandinavia ett viktigt första steg i etablering av en europeisk säljorganisation för affärsområdet Private Label. Den nya agenten kommer primärt att ansvara för nya kunder i Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Candles Scandinavia (publ) ökar upp årets tillväxtmål med 50%, från tidigare kommunicerade +30% till ca +45% YoY

Efter flera månader med försäljningsrekord och tack vare framgångsrikt genomförda projekt i syfte att höja produktionskapaciten, uppdaterar nu Candles Scandinavia målet för tillväxten verksamhetsåret 2021/22 från 30% till över 45% YoY.