Candles Scandinavia AB (publ) Årsredovisning maj 2021-april 2022 publicerad

Candles Scandinavia AB:s årsredovisning för maj 2021-april 2022 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.candles.se/rapporter/ samt bifogad.

För mer information, vänligen kontakta:


Viktor Garmiani
VD
+46 (0) 73 519 39 99
viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell
CFO
+46 (0) 76 110 31 00
martin.fredell@candles.se

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

Besök gärna bolagets hemsida: www.candles.se