Candles Scandinavia AB (publ) Årsredovisning maj 2022-april 2023 publicerad

Candles Scandinavia AB:s årsredovisning för maj 2022-april 2023 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.candles.se/rapporter/ samt bifogad.
För mer information, vänligen kontakta: