Candles Scandinavia AB (publ.) beställer ytterligare komplett produktionslina för doftljus

För att möta den ökade efterfrågan på sina 100% naturliga och miljövänliga doftljus investerar bolaget i en ny komplett produktionslina för doftljus, vilket innebär 275% kapacitet jämfört med dagens nivå.

Som tidigare kommunicerats har bolaget stark tillväxt och en stor efterfrågan på sina produkter. Efter att i slutet av förra året ha skrivit ett mångårigt kundavtal på flera hundra miljoner kronor med en stor internationell kund har bolagets behov av investeringar i kapacitetsutbyggnad ökat. I oktober 2022 gjorde bolaget därför en nyemission på ca 42 Mkr i syfte att investera i ökad produktionskapacitet och som nu gemomförs i form av beställningar till sina leverantörer. Sedan tidgare har man kommunicerat beställningen av en komplett produktionslina för rumsdofter som nu följs av även en komplett produktionslina för doftljus vilka kraftigt höjer bolagets produktionskapacitet.

Bolaget har även genomfört flertalet interna effektiviseringsprojekt det senaste året och växlar nu om till ökat säljfokus och ökad marknadsföring av sina 100 % naturliga och helt miljövänliga doftljus som bygger på egenutvecklade vaxsorter. Mångmiljoninvesteringen i den nya produktionslinan ger bolaget möjlighet att möta marknadens efterfrågan på bolagets produkter parallellt med fortsatt tillväxt.

Idag har bolaget en mycket effektiv och i hög grad automatiserad produktionslina för doftljus, vilken nu kompletteras med ytterligare en produktionslina med nästintill dubbel kapacitet jämfört med den befintliga linan. Tillsammans med den nyligen kommunicerade investeringen i en komplett lina för produktion av rumsdofter ökar bolagets totala produktionskapacitet av doftljus och rumsdofter med ca 500 % jämfört med dagens kapacitet.

Bolaget bedömer att denna investering, som uppgår till över 20 Mkr, kommer att resultera i både ökad konkurrenskraft och, höjd lönsamhet, samt möjliggöra fortsatt tillväxt då produktionskapaciteten tidigare har varit en begränsning. De nya maskinerna kommer att levereras inom 8-9 månader och planeras att installeras i den befintliga fabriken.

”Denna investering i ytterligare produktionsutrustning som tillsammans med den senaste tidens investeringar i produktionskapacitet, automation och robotisering uppgår till totalt ca 70 Mkr, kommer att både öka vår konkurrenskraft och ha en positiv effekt på lönsamheten. Dessutom satsar bolaget just nu stort på ökad marknadsaktivitet genom att bland annat delta på flera internationella mässor i Holland, Frankrike, Italien och Monaco samt rekryteringar av lokala säljrepresentanter i flera större europeiska länder. Samtidigt har vi genomfört många effektiviseringsprojekt och att nu kunna göra investeringar som ger nödvändig produktionskapacitet gör att vi kan fortsätta gasa på marknaden.

Just nu ser jag enorma möjligheter för bolaget och upplever vår konkurrenskraft som stark”, säger Viktor Garmiani, vd och grundare av bolaget.