Candles Scandinavia AB (Publ) etablerar europeisk säljorganisation genom att signera agent för Benelux-området

Genom ett agentavtal med en ny partner tar Candles Scandinavia ett viktigt första steg i etablering av en europeisk säljorganisation för affärsområdet Private Label. Den nya agenten kommer primärt att ansvara för nya kunder i Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Efter en bevisligen framgångsrik affärsmodell där Candles Scandinavia attraherat nya kunder i snabb takt, tack vare en mycket effektiv produktion av premium doftljus tillverkade på 100% naturligt vax, ökar bolaget nu aktivitetsnivån på europeisk nivå. Första steget blir tillsättandet av en agent med ansvar för försäljningen till nya kunder inom Benelux-området (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Den nya agenten är Ellis Sterrenburg med mer än 15 års erfarenhet inom försäljning av doftljus på den nederländska och belgiska marknaden. Ellis har, förutom ett stort kontaktnät lokalt, även god kännedom om branschen genom hans tidigare arbete som distributör för världskända doftljusmärken såsom Yankee Candle och WoodWick.

Candles Scandinavia är idag världsledande på tillverkning av doftljus baserat på 100% vegetabiliskt och naturligt vax. Satsningen på tillväxt är en viktig del av bolagets strategi vilket möjliggörs av en produktionskapacitet på ca 25 000 st doftljus per dag samt genom den pågående uppskalningen av produktionskapaciteten med en helt ny fabrik som förväntas stå klar under år 2023. Detta i kombination med en ledande position på marknaden och de utvidgade möjligheterna som erbjuds från större marknader utanför Sverige, medför att Candles Scandinavia framöver kommer att kunna rekrytera fler säljpartners med ansvar för olika europeiska länder.

”Jag har personligen känt Ellis i många år och har kunnat följa hans framgångsrika arbete på framförallt den nederländska marknaden. Att nu ha honom ombord som en viktig partner med syfte att hjälpa oss på vår europeiska expansionsresa är så klart mycket glädjande. Jag ser med stor spänning fram emot alla nya projekt och kunder vi tillsammans kommer att arbeta med framöver”, säger Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB.

”Det som Viktor och teamet i Sverige har byggt upp när det gäller att revolutionera doftljusmarknaden samt att erbjuda kvalitetsdoftljus i storskalig produktion och till mycket attraktiva priser, är något som imponerat på mig under lång tid. Beslutet var därför enkelt när jag nu fick möjligheten att bli en del av det teamet och att få representera ett så framgångsrikt bolag. Jag känner mig mycket energisk, motiverad och stolt att omgående starta arbetet med Candles Scandinavia AB och är säker på att vi kan nå stor framgång här i Benelux-området”, säger Ellis Sterrenburg, ny säljagent för Candles Scandinavia.

I samband med att säljorganisationen utvidgas internationellt kommer även projektutvecklingsavdelningen att flytta in under säljorganisationen under ledning av Försäljningschef Cenk Yavas. Efter denna förändring består ledningsgruppen av VD Viktor Garmiani, CFO Martin Fredell, COO Christian Borell och Försäljningschef Cenk Yavas.

Candles Scandinavia är idag helt unik med sitt erbjudande att tillverka doftljus i 100% naturligt vax i storskalig industriell produktion och till den prisnivå som bolaget klarar av att hålla. Resultatet har varit ca 50% årlig tillväxttakt de senaste åren och bolaget fortsätter att göra stora investeringar i tillväxt även framöver. Bolagets högt uppsatta tillväxtmål har inneburit stort internt fokus på genomförande av flertalet projekt, i syfte att utöka produktionskapaciteten. Under verksamhetsåret 2021/2022, som avslutades sista april 2022, har Candles Scandinavia lyckats slå försäljningsrekord på månadsbasis hela 3 gånger och slutfört flera stora ordrar från både befintliga och nya kunder. Under verksamhetsåret har bolaget även rekryterat många nya medarbetare och mer än trefaldigat organisationen numerärt.