Candles Scandinavia AB (publ.) genomför förändringar i ledningsgruppen

Som ett led i det fortsatta effektiviserings- och utvecklingsarbete som pågår utser Candles Scandinavia Peiman Naderi till ny COO / Vice VD. Samtidigt utses Gabriella Weinsjö Lindén till tf CFO. Det är två interna rekryteringar och båda två kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Peiman Naderi efterträder nuvarande COO Christian Borell som valt att avsluta sin anställning på bolaget för att arbeta som organisationskonsult via det egna bolaget och Gabriella Weinsjö Lindén ersätter nuvarande CFO Martin Fredell som valt att avsluta sin anställning på Candles Scandinavia för att gå vidare till en tjänst som managementkonsult. Både Martin Fredell och Christian Borell kommer att kvarstå i sina respektive tjänster i bolaget fram till sommaren 2023 och då båda går vidare till arbeten som konsulter kommer de att vara tillgängliga vid behov på konsultbasis även efter att de avslutat sina anställningar i bolaget.
 
Peiman Naderi har arbetat i 5 år på Candles Scandinavia och har haft flera roller inom bolaget inom produktion, logistik, inköp, R&D och försäljning. Peiman har en kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning på organisation och ledarskap. Han har även tidigare erfarenhet från arbete på huvudkontoret på Apoteket AB där han arbetat med utvecklingsarbete inom supply chain-avdelningen med bl.a. varustyrning och prognossystem.
 
Till tillförordnad CFO utses Gabriella Weinsjö Lindén som arbetat i bolaget som Financial Controller de senaste två åren. Gabriella är utbildad Civilekonom på Handelshögskolan i Örebro och har tidigare arbetat som Ekonomiassistent, Controller och Redovisningsekonom på bl.a. Scania och Elon Group AB.
 
”Det känns väldigt bra att kunna lyfta två personer internt inom organisationen till nya högre befattningar vilket också ger både trygghet och kontinuitet i det fortsatta effektiviserings- och utvecklingsarbete som pågår. Just nu befinner bolaget sig i en mycket spännande fas där vi jobbar med tre större, framåtriktade projekt i syfte att öka bolagets kapacitet, höja effektiviteten och förbättra konkurrenskraften.

Jag vill rikta ett stort tack till både Martin och Christian för deras insatser under tiden de varit anställda och deras bidrag till Candles tillväxtresa under de senaste två åren innefattande bland annat börsnotering, processutveckling, effektiviseringar i produktion och kvalitetshöjande åtgärder i hela organisationen.
Peiman kommer att tillföra stor kompetens och driv i sin nya COO-roll efter att ha arbetat brett i ett antal år i bolagets olika avdelningar och har stor kunskap om bolagets produkter samt produktions- och utvecklingsprocesser. Gabriella har under sina två år på Candles Scandinavia aktivt deltagit i det framgångsrika utvecklandet av ekonomiprocesser, ekonomisk rapportering samt genomförandet av börsnoteringen, vilket även i framtiden säkerställer en stabil ekonomisk funktion”, säger VD Viktor Garmiani.
 
Candles Scandinavia ABs ledningsgrupp kommer efter sommaren att bestå av VD Viktor Garmiani, Sales Director Cenk Yavas, COO Peiman Naderi och tf CFO Gabriella Weinsjö Lindén.