Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i komplett produktionslina för rumsdofter

I syfte att bredda erbjudandet till sina kunder investerar Candles Scandinavia i en komplett produktionslina för högvolymproduktion av rumsdofter, vilket är en snabbt växande produktkategori.

Sedan tidigare har bolaget haft rumsdofter i sitt produkterbjudande vid sidan av doftljus. Dock med ett hittills lågt fokus på grund av avsaknad av maskinell utrustning för effektiv produktion. Detta har lett till att mindre än 10 % av bolagets omsättning idag kommer från produktion av rumsdofter och resterande över 90 % utgörs av doftljus i 100 % naturligt vax.

Efterfrågan på rumsdofter (även kallad doftpinnar) växer och i princip samtliga av bolagets befintliga och potentiella nya kunder som köper doftljus har även doftpinnar inom sitt sortiment.
Efter en tids investeringar i produktutveckling som resulterat i en egen rumsdoftsbas som dels är 100 % biologiskt nedbrytbar, dels till skillnad från de flesta på marknaden existerande rumsdofterna är en icke brandfarlig sådan (sk. ADR gods). Det innebär att produkten är miljövänlig, samtidigt som bolaget och dess kunder gör besparingar i både lagerhantering och frakter.

Bolaget har hittills inte haft produktionsutrustning för effektiv tillverkning av rumsdofter utan har fått använda delar av doftljuslinan för de rumsdoftsbeställningar man tagit in. Genom den nya investeringen tillförs bolaget en dedikerad rumsdoftslina med en årlig kapacitet på 7 miljoner enheter per produktionsskift.

Bolaget bedömer potentialen i produktkategorin som mycket stort och i nivå med produktkategorin doftljus varför denna investering ses som strategisk viktig för bolaget. Den totala investeringen är ca 18-20 Mkr inkl. installationskostnader och linan som kommer att installeras i etapper beräknas vara i full drift innan årsskiftet.

”Rumsdofter är en superintressant produktkategori där vi knappt har skrapat på ytan Vi är mycket glada över att kunna göra denna investering som öppnar upp mycket stora möjligheter för oss. Det är en redan stor produktkategori som dessutom fortsätter växa och vi ser synergier i att kunna erbjuda våra kunder både doftljus, rumsdofter och även doftsprayer, vilket också kommer kunna tillverkas i den nya linan.

Rumsdofter kommer att vara en prioriterad kategori för oss och denna investering i kombination med vår senaste produktutveckling som i vanlig ordning bygger på en miljövänlig och biologisk nedbrytbar bas med premiumkvalitet kommer att ge bolaget mycket stora möjligheter för fortsatt snabb tillväxt”, säger Viktor Garmiani, vd och grundare av Candles Scandinavia AB.