Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i robotautomation för effektivare produktion

Candles Scandinavia har lagt en beställning på 2 st ABB-robotar för produktion av miljövänliga doftljus vilket kommer att leda till ökad effektivitet samt höjd konkurrenskraft. Robotarna kommer att installeras inom 3 månader.

Bolaget har haft en årlig tillväxt om 30-50% de senaste fem åren, och har även framåt höga tillväxtambitioner. Samtidigt finns en tydlig lönsamhetsfokus i bolaget som trots de höga tillväxttalen lyckats visa lönsamhet på EBIT-nivå i 12 av de 14 år som man varit verksam.

Som ett led i att både öka bolagets konkurrenskraft och lönsamhet har bolaget valt att investera i ökad automation genom robotisering av delar av produktionen. I ett första skede har bolaget lagt beställning på 2 st robotar av märket ABB vilka kommer att installeras i bolagets nuvarande fabrik till sommaren 2023. Den totala investeringen är på ca 5 MSEK.

Denna investering följer de tidigare kommunicerade planerna för bolaget att öka dess produktionskapacitet och automationsgrad för vilket bolaget gjorde en nyemission i Oktober 2022 där man följer planen enligt tidigare kommunicerade pressmeddelanden.

”Det är i svåra ekonomiska tider som stora bolag skapas och bolag som vågar gasa och investera har chansen att ta marknadsandelar och komma ut som den stora vinnaren när många andra bolag blir defensiva. Vi ser mycket stora möjligheter i att nu och de kommande åren växa ordentligt och ta en position som den största ledande tillverkaren av 100% naturliga och miljövänliga doftljus. Denna investering är del i ett mycket större arbete som just nu pågår i bolaget där vi genom framför allt tre större projekt satsar stort på ökad lönsamhet, höjd konkurrenskraft samt tillförande av produktionskapacitet för fortsatt tillväxt.

Förutom den attraktiva ekonomiska kalkylen för investeringen i robotisering av produktionen som ger en god och snabb payoff uppnår vi även en högre och inte minst jämnare kvalitet via eliminering av manuella moment. Detta är den första i leden av många kommande investeringar där vi satsar på effektivisering och automation genom bland annat robotisering”, säger Viktor Garmiani, vd