Candles Scandinavia AB (publ.) investerar i ytterligare 11st automationsrobotar

För en tid sedan gjorde Candles Scandinavia sina första beställningar av robotar genom en investering om ca 5 MSEK för 2 st ABB robotar till sin produktion av miljövänliga doftljus. Nu gör bolaget en större investering på ca 30 MSEK i ökad automation genom att beställa ytterligare 11 ABB-robotar.

Candles Scandinavia gör just nu stora investeringar för fortsatt tillväxt vilka sker över alla led i bolaget. Allt från R&D och produktutveckling, en utökad säljkår och högre marknadsaktivitet, till IT- utveckling och investeringar i maskiner och automation. Nyligen gjorde bolaget sina första beställningar på 2 st ABB robotar för effektivisering och automation av vissa delar av produktionen. Nu gör bolaget ytterligare investeringar i liknande utrustning. Denna gång gäller det 11 st ABB robotar som kommer att hantera allt från produktion till packning av doftljus. Totalt kommer bolaget att ha 13 robotar i produktionen vilket ökar automationsgraden avsevärt. Investeringen är i storleksordningen ca 30 MSEK inkl. installationskostnad. Installation och aktivering kommer att ske i flera etapper under de kommande 8-9 månaderna där olika robotar driftsätts en efter en.

”Vi har tidigare kommunicerat till marknaden att vi är ett tillväxtbolag, men också att vi fokuserar mycket på att tillväxten ska ske med bibehållen och förbättrad lönsamhet. Att investera i automation ger oss inte bara en högre och jämnare kvalitet, utan även i allt väsentligt ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet på sista raden. Effekten kontra investeringens storlek är enastående där payoff-tiden är mycket kort.

När vi nu på allvar satsar på att ta ytterligare marknadsandelar och attrahera större internationella kunder ser vi med spänning fram emot att uppgradera vår produktion genom det robotiseringsarbete som pågår i bolaget. Även om efterfrågan på våra helt naturliga och miljövänliga doftljus är mycket god behöver vi alltid också jobba med vår kostnadsbild och erbjuda en, i en internationell kontext, konkurrenskraftig prisbild. Att robotisera produktionen i så hög grad som möjligt ger oss just den prisfördelen”, säger Viktor Garmiani, vd.