Candles Scandinavia avyttrar sin andel av dotterbolaget Leyonore AB, fortsätter som kund till bolaget

Leyonore AB ("Leyonore AB eller Leyonore") har ägts av Candles Scandinavia AB ("Candles Scandinavia, Candles eller Bolaget") och medgrundare AnnaCarin Berglund och Annika Fagerqvist ("Medgrundare"), där Candles ägarandel har uppgått till 60% av Leyonore. Som ett led i tidigare kommunicerade renodling av Candles Scandinavias verksamhet har Bolaget beslutat att avyttra samtliga aktier i Leyonore AB för en mindre summa till Medgrundare, som efter transaktionen äger 100% av Leyonore AB. Överenskommelsen innebär att Leyonore AB fortsatt kommer vara kund till Candles samt att Medgrundare återbetalar delar av en mindre fordran som uppstått i samband med uppbyggnaden av Leyonore. Transaktionen medför ingen väsentlig finansiell påverkan för Candles Scandinavias omsättning eller resultat.

Som ett led i renodlingen av verksamheten överlåter nu Candles Scandinavia sin 60%-iga andel i dotterbolaget Leyonore AB till medgrundarna AnnaCarin Berglund och Annika Fagerqvist som hittills ägt 20% vardera av Leyonore AB, och som i och med detta nu blir ägare av Leyonore AB till 100%.

Candles Scandinavia har sedan tidigare kommunicerat att bolaget renodlar verksamheten genom ett avslutat samarbete med Newell Brands och därmed distributionen av varumärkena Yankee Candle, Millefiori Milano och WoodWick med syfte att fullt ut fokusera på tillverkning inom affärsområdet Private Label.

Bolagets vision är att bygga världens mest effektiva doftljusfabrik genom bl.a. en hög grad av automation och investeringar i innovation och produktutveckling. Just nu arbetar bolaget med ett flertal pågående projekt för högre kapacitetsnyttjande, ökad automation, robotisering och effektiviseringar genom IT-system i syfte att öka bolagets konkurrenskraft.

Därför tar bolaget nu nästa steg i strategiarbetet genom att avyttra sina aktier i Leyonore AB. Därmed har bolaget inte längre några ägarintressen i Leyonore AB vilket ger förutsättning för ökad fokus på kärnverksamheten. Candles Scandinavia kommer dock även i framtiden att ha ett nära samarbete med Leyonore AB och kvarstå som leverantör av doftljus och rumsdofter till dem.

”Vi är stolta över det bolag vi tillsammans med våra medgrundare AnnaCarin och Annika byggt upp och tror fortsatt väldigt mycket på Leyonore och dess möjligheter på marknaden. Samarbetet mellan bolagen Leyonore och Candles kommer också att fortsätta där Leyonore fortsatt kommer att vara kund till oss på Candles Scandinavia. Däremot anser vi oss inte längre vara den bästa ägaren av bolaget utan istället inta rollen som enbart leverantör av miljövänliga kvalitetsprodukter. Både Leyonore AB och Candles Scandinavia AB har större möjligheter att utvecklas genom att låta respektive organisation få fokusera på sina respektive kärnverksamheter, varför båda parter ser detta som en Win-Win-situation”, säger Viktor Garmiani, VD.