Candles Scandinavia erhåller order från ny kund med ca 300 återförsäljare i Holland

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia eller Bolaget”) fortsätter ta marknadsandelar och har idag erhållit en order från en för bolaget helt ny kund, Algemene voorwaarden Senenzo BV under varumärket Sen&Zo (”Sen&Zo eller Kunden”) med ca 300 återförsäljare i främst Holland. Ordervärdet uppgår initialt till ca 3 Mkr men där bolaget ser en god potential till betydligt större ordervärden över tid.

Candles Scandinavia har tidigare kommunicerat att man investerat betydande belopp i nya produktionsmaskiner och robotautomation med målet att öka bolagets konkurrenskraft och lönsamhet. Samtidigt har bolaget tagit ett strategiskt beslut att fokusera hela sin verksamhet till att enbart verka inom segmentet Private label och avveckla övriga affärsområden, däribland distribution av externa varumärken.

Som en effekt av renodlingen av Bolagets organisation och resurser har Bolaget idag erhållit en startorder från holländska Algemene voorwaarden Senenzo BV under varumärket Sen&Zo. Bolaget är ett varumärkesbolag inom Spa & Wellbeing som saluförs via ett återförsäljarnät som f.n. uppgår till ca 300 butiker och växer just nu med ca 40-50% per år. Kunden önskar höja kvalitén i sina produkter, erbjuda ett hållbart alternativ och segmentet Home där bl.a doftljus ingår och har för detta valt Candles Scandinavia som leverantör.

Ordern består av samtliga de produkter som ingår i Bolagets produktportfölj (doftljus, doftpinnar och doftspray) och ordervärdet uppgår till ca 3 Mkr.

“Vi är glada att kunna välkomna ännu en europeisk kund till oss och genom vårt 100 % naturliga ljusvax konvertera deras sortiment till miljövänliga produkter. Som jag ser det är denna order tillsammans med flera nya kunder som har valt Candles Scandinavia som leverantör på sistone ett tydligt bevis på att vårt erbjudande är attraktivt och eftertraktat på marknaden. Vår starka pipeline borgar för att fler nya kunder ska följa i närtid.

Att expandera i en växande marknad är något som många bolag kan stoltsera med, men att växa i en minskade marknad som läget är just nu pga konjunkturen och ta marknadsandelar, som vi gör, kräver verklig konkurrenskraft och ett starkt kunderbjudande, något vi bevisligen kan erbjuda marknaden idag”, säger Viktor Garmiani, vd och grundare av Candles Scandinavia.