Candles Scandinavia erhåller order värd 28 Mkr från bolagets största kund.

Candles Scandinavia AB (publ) har idag erhållit order värd 28 Mkr från sin största kund Rituals, gällande ett nytt doftljus som ska lanseras hösten 2022.

Försäljningen av doftljus ökar i världen liksom efterfrågan på ett mer hållbart och miljövänligt doftljus. Detta i kombination med att vår största kund, holländska kedjan Rituals, skördar stora framgångar på marknaden gör att Candles Scandinavia fortsätter att växa i volym hos denna kund. Under senhösten 2021 kontaktade Kunden Candles med en förfrågan om att utveckla ett doftljus med en ny doft Kunden tagit fram tillsammans med sin doftleverantör. Candles har efter förfrågan inkom, på mycket kort tid i sitt utvecklingslabb, lyckats skapa ett doftljus som uppfyller kundens krav och med goda brinnegenskaper. Bolaget har nu erhållit order på detta doftljus till ett värde av 28 Mkr för leverans under nästkommande verksamhetsår (2022/2023).

”Det är oerhört glädjande att vår utvecklingslabb på så kort tid lyckats ta fram ett doftljus som både uppfyllde Rituals specifika krav och doftspridning som vad vi kallar premium brinnegenskaper. Samtidigt är vi mycket stolta över att Rituals givit oss förtroendet till utveckling och produktion av ytterligare doftljusprodukter utöver redan befintligt samarbete”, säger Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia är idag ledande i Europa inom miljövänliga doftljus producerad i stor industriell skala. Bolaget som haft mycket stark tillväxt de senaste åren förväntar sig fortsatt hög tillväxttakt i många år framåt med målet att växa med minst 30% årligen. Något som ska uppnås tack vare dess ledande position och know-how inom tillverkning av miljövänliga doftljus. Framgent är tillförandet av ytterligare produktionskapacitet genom bygget av bolagets nya fabrik som planeras stå färdigt under 2023 en viktig del i den fortsatt tillväxtplanen.