Candles Scandinavia erhåller sin första order på produkten doftspray från en ny europeisk kund

Candles Scandinavia får order från en ny kund med 45 butiker i Holland, Belgien och Tyskland vilket även innebär bolagets första order på doftspray

Candles Scandinavia AB (publ.) har sedan ca 1 år tillbaka som ett led i etableringen av en europeisk säljorganisation, lokal säljrepresentant i Holland med ansvar för Benelux området. Nu erhåller bolaget sin första order via dess säljagent i Holland. Kunden, som är en ny kund för Candles Scandinavia, är en butikskedja med 45 butiker inom hem och husgeråd vars butiksnät återfinns i Holland, Belgien och Tyskland.

Ordern består av samtliga de produkter som ingår i bolagets produktportfölj (doftljus, doftpinnar och doftspray) och det är bolagets första order på produkten doftspray, en ny produktkategori som lanserades så sent som i mars i år.

“Trots att det ofta tar lång tid att ta in en ny kund i vår industri har vår säljare i Holland på knappt 1 år hos oss redan lyckats få in sin första kund. Att ordern dessutom, utöver doftljus och doftpinnar, också innehåller doftspray är extra glädjande och visar på potentialen i den nya produkten som vi nyligen lanserat.

Vi ser också att trots en utmanande omvärld där inflation och tuffare ekonomiskt läge hos konsumenterna påverkar i princip alla i branschen, lyckas vi på Candles Scandinavia ta marknadsandelar och fortsätter växa genom flertalet nya kunder”, säger Viktor Garmiani, vd och grundare av Candles Scandinavia.

Candles Scandinavia är idag världsledande inom storskalig produktion av 100 % naturliga och miljövänliga doftljus vilket medfört att bolaget upplever en stor efterfrågan på dess produkter. För att möta den ökande efterfrågan i kombination med bolagets högt uppsatta tillväxtmål har man nyligen gjort investeringar på ca 70 MSEK i fabriken i syfte att både öka produktionskapaciteten samt höja automationsgraden genom robotisering av produktionen.