Candles Scandinavia expanderar geografiskt med ny säljorganisation i Storbritannien

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) utökar sin internationella närvaro genom rekryteringen av Georgina Silver som ny National Account Manager i Storbritannien. Med 14 års erfarenhet från branschen och senast från en position som National Account Manager på Newell i Storbritannien tar Bolaget ett viktigt steg in på den brittiska marknaden.

Vid inledningen av 2023 beslutade Bolaget att renodla strategin till att enbart fokusera på kärnverksamheten; produktion av helt vegetabiliska doftljus samt andra produkter för doftsättning av hemmet så som rumsdofter och doftspray inom affärsområdet Private Label. Med Private Label menas produktion till tredje part genom affärsmodellen B2B2C. Beslutet grundar sig på den ökade efterfrågan på Bolagets miljövänliga produkter. Statistisk data understryker dessutom att både doftljusmarknaden och det miljövänliga alternativet växer i en trendmässig takt som överstiger den generella ljusmarknadens tillväxt.
I linje med den nya strategin strävar Bolaget fortsatt efter internationell tillväxt och stärkt närvaro genom egen representation, särskilt inom försäljning. Efter att Bolaget nyligen etablerat sig på den strategiskt viktiga franska marknaden, har Candles Scandinavia nu nått en ny milstolpe med sitt intåg i Storbritannien.
 
Georgina Silver kommer med en omfattande erfarenhet från branschen, där hon har byggt upp sin kompetens under närmare 14 år. Senast kommer hon från rollen som National Account Manager på Newell, ett bolag som bland annat äger varumärket Yankee Candle. Med en imponerande bakgrund inom försäljning och affärsutveckling har Georgina under sin mångåriga anställning på Newell markant ökat inflödet av nya kunder samtidigt som affärsvolymen hos befintliga löpande vuxit. Med resultatansvar och en bakgrund från arbete inom en tvärfunktionell organisation passar Georgina väl in i den nuvarande struktur Bolaget följer.
 
”Nu tar vi ännu ett betydelsefullt steg i vår internationella expansion och följer den plan vi har lagt. Att vi dessutom framgångsrikt har rekryterat Georgina Silver, med den branscherfarenhet hon besitter, ger oss utmärkta förutsättningar för att lyckas på den brittiska marknaden. Både jag och resten av teamet ser fram emot att, tillsammans med Georgina, på allvar ta oss an den strategiskt viktiga brittiska marknaden.” säger Viktor Garmiani, VD Candles Scandinavia AB