Candles Scandinavia genomför en omorganisation i syfte att skapa förutsättningar för snabbare tillväxttakt

I syfte att skapa förutsättningar för än snabbare tillväxttakt, effektivisera verksamheten och att i större utsträckning möta kundernas behov genomförs ett antal förändringar i Candles Scandinavias organisation.

Försäljningsorganisationen har tidigare varit uppdelad mellan två affärsområdeschefer för Private Label och Brands, vilka nu ersätts med en Försäljningschefstjänst, i syfte att ha en tydlig samordning och ett tydligare kundfokus som genomsyrar hela säljorganisationen.
Försäljningsorganisationen kommer att ledas av Cenk Yavas som sedan tidigare sitter i Candles Scandinavias ledningsgrupp och arbetat i bolaget sedan 2014 i ledande positioner inom säljområdet.

För att ytterligare säkerställa effektiva processer och arbetssätt samt att stärka kvaliteten på våra produkter kommer en ny funktion att tillsättas, Kvalitet & Utveckling. Funktionen skall säkerställa att hela organisationen arbetar systematiskt med process, förbättringsarbete och ledningssystem samt att stärka laboratorieverksamheten och produktutvecklingen ytterligare. Peiman Naderi, som fram till nu har varit verksam som Supply Chain-chef i bolaget, där även laboratorie/produktutveckling ingått, får en ny roll som Kvalitets- & Utvecklingschef.

I takt med att bolaget växer har även behovet av att slå ihop operativa funktionerna Produktion och Supply Chain växt fram i syfte att skapa effektivare material- och produktionsflöden och utvidgad tydlighet.
Stefan Tidholm kommer därmed att få ett utvidgat ansvarsområde som utöver Produktion och Teknik även kommer att innefatta Inköp och Logistik. I samband med detta slås även funktionerna Transport & Lager ihop till en Logistik-funktion samt att en till Stefan underställd Produktionschef kommer att tillsättas.

”Vi har haft en stark tillväxttakt både historiskt men även en planerad stark tillväxt framöver där vi ser behovet av att ytterligare stärka kundfokus, effektivisera flöden och att stärka kvalitets- & utvecklingsarbetet. Vår nya organisation kommer att innebära att vi har en tydligare & starkare försäljningsorganisation, en tydligare samordning av våra operativa processer både vad gäller flöden och kvalitet samt ett tydligare fokus på vår laboratorie- och produktutvecklingsarbete. Samtliga förändringar i syfte att skapa förutsättningar för snabbare tillväxt”, säger Viktor Garmiani, VD.

Efter införandet av den nya organisationen kommer ledningsgruppen att bestå av:
Viktor Garmiani (VD), Martin Fredell (CFO), Cenk Yavas (Försäljningschef), Stefan Tidholm (Operations Director) och Peiman Naderi (Kvalitets- & Utvecklingschef).

Den nya organisationen tas i bruk omgående.