Candles Scandinavia (Publ.) erhåller order från Tysk kund efter satsning på internationalisering

Efter en tids förarbete erhöll idag Candles Scandinavia sin första order från en ny kund i Tyskland som ett led i den internationella expansionen som ingår i bolagets tillväxtstrategi.

Candles Scandinavia AB (publ.) är idag världsledande när det kommer till storskalig produktion av doftljus i 100% naturligt och helt paraffinfritt vax. Bolaget har en högautomatiserad produktion och arbetar just nu med flertalet effektiviseringsprojekt. Samtidigt som stora investeringar görs i produktionskapacitetsutbyggnad, effektivisering via automation och IT-utveckling bygger bolaget också upp en internationell säljkår. Under 2023 har bolaget hittills ställt ut på 2 Internationella mässor i Paris och Bologna och planerar ytterligare marknadsföringsåtgärder genom deltagande på en mässa i Amsterdam i Maj samt Monaco i oktober.

Därtill växer bolagets säljkår som idag har representanter för den nordiska marknaden samt en lokal säljrepresentant för Holland, Belgien och Luxemburg genom pågående rekryteringar i Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Att då erhålla bolagets första order från en kund i Tyskland visar på att bolagets produkter, prisnivå, kvalitet och kunderbjudande i sin helhet är attraktivt inte bara i Norden men även i resten av Europa.

“Även om vi sedan tidigare har ett antal kunder i Europa har våra kunder bestått av framför allt svenska och nordiska kunder. Det är extra glädjande att nu få in en order från en kund i Tyskland eftersom det tydligt visar att vi är konkurrenskraftiga även utanför Norden. Vi har under senaste året arbetat väldigt mycket med flertalet interna projekt i syfte att öka vår konkurrenskraft för att möjliggöra de höga tillväxtambitionerna vi har och vi ser nu genom denna nya kund att det börjar ge effekt”, säger VD Viktor Garmiani