Candles Scandinavia (publ) ökar upp årets tillväxtmål med 50%, från tidigare kommunicerade +30% till ca +45% YoY

Efter flera månader med försäljningsrekord och tack vare framgångsrikt genomförda projekt i syfte att höja produktionskapaciten, uppdaterar nu Candles Scandinavia målet för tillväxten verksamhetsåret 2021/22 från 30% till över 45% YoY.

Inför bolagets notering på Nasdaq First North lämnade bolaget finansiella mål i form av tillväxtmålet att på årsbasis nå en omsättningstillväxt om +30%. Baserat på att större delen av verksamhetsåret 2021/2022 nu har passerat uppdaterar bolaget nu målet till storleksordningen ca +45% jämfört med förra verksamhetsåret med en förväntad årsomsättning på över 150 MSEK.

”Jag kan inte nog betona min stolthet och tacksamhet över förmånen att som VD få leda teamet på Candles Scandinavia som ännu en gång visar på prestation i världsklass. Genom hårt arbete, tydlig fokusering, hög flexibilitet och förändringsbenägenhet men framförallt anammande av Candle Scandinavias entreprenöriella anda, levererar organisationen ännu en gång över förväntan genom att lyckas nå så mycket som ca 50% högre omsättningstillväxt än de redan högt uppsatta målen. När vi noterades på börsen i november förra året kommunicerade vi till marknaden att vi är ett tillväxtbolag som verkar på en enorm marknad som bara i Europa är värd över 24 miljarder kronor. Vi sa också att vi genom vår ledande position på marknaden och vårt unika erbjudande av högkapacitetsproduktion av miljövänliga, veganska och helt naturliga doftljus ska vi ta marknadsandelar i hög fart. Målet vi kommunicerade var minst 30% omsättningstillväxt. Det visar sig nu att effekten av vårt arbete tar oss ännu högre än dessa redan högt uppsatta mål, varför vi nu uppdaterar vår prognos som indikerar tillväxt i storleksordningen ca +45% för verksamhetsåret 2021/2022. Just nu gör teamet på Candles allt rätt och det är få saker som kan stoppa vårt momentum”, säger Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia är idag världsledande inom storskalig produktion av 100% naturliga och miljövänliga doftljus vilket medfört att bolaget upplever mycket stor efterfrågan på dess produkter. Detta i kombination med bolagets högt uppsatta tillväxtmål har inneburit stort internt fokus på genomförande av flertalet projekt i syfte att öka produktionskapaciteten och på så sätt klara av att möta en större efterfrågan. Under verksamhetsåret 2021/2022, som avslutas per sista april 2022, har Candles Scandinavia lyckats slå försäljningsrekord på månadsbasis hela tre gånger och tagit flera stora ordrar från både befintliga och nya kunder. Under året har bolaget också rekryterat många nya medarbetare och mer än trefaldigat organisationen på mindre än 10 månader, vilket skapar en bra position för fortsatt hög tillväxt i många år framöver.

Förutom att gå upp i permanent 2-skiftsdrift av fabriken under året har bolaget även uppgraderat sin produktionsutrustning i flera steg som också givit förutsättning för att kunna ta in ännu fler ordrar. Bolaget har stor efterfrågan från marknaden där den största utmaningen är att klara av att bygga ut produktionskapaciteten internt i tillräckligt snabb takt. Candles Scandinavia planerar även för uppförandet av en helt ny fabrik som väntas vara klar under år 2023, vilket kommer att medföra att bolaget tillförs väsentligen högre produktionskapacitet.