Candles Scandinavia skriver 5-årsavtal värt minst 825 MSEK med internationell storkund

Efter flera år av nära samarbete har Candles Scandinavia nu skrivit ett 5-årsavtal med kunden Rituals där bolaget garanteras minimum 165 MSEK i årlig volym under perioden år 2023 till år 2027, vilket innebär ett totalt avtalsvärde om minimum 825 MSEK. Avtalet innefattar tillverkning av 100% naturliga och paraffinfria doftljus som kommer att säljas i ett 40-tal länder.

Som ett resultat av senaste årens framgångsrika samarbete mellan Candles Scandinavia och den internationella kosmetikkedjan Rituals har bolagen tecknat ett 5-årigt avtal innefattande tillverkning och vidareutveckling av 100% naturliga doftljus. Avtalet som sträcker sig från år 2023 till och med år 2027 innebär att kunden Rituals garanterar ett årligt minsta inköp om 165 MSEK. Det totala kontraktsvärdet uppgår till minst 825 MSEK. Avtalet medför att bolaget behöver öka sin nuvarande produktionskapacitet.

”Efterfrågan på miljövänliga doftljus helt fria från paraffin, vilket är en petroleumbaserad råvara, ökar hela tiden och allteftersom konsumenternas medvetande kring paraffinets negativa effekter ökar, förväntar vi oss även framöver fortsatt kraftigt stigande efterfrågan på våra miljövänliga doftljus. Där har vi på Candles Scandinavia idag en unik och klart ledande marknadsposition genom våra 100% naturliga och helt paraffinfria doftljus av hög kvalitet tillverkade i stor kommersiell skala och till en attraktiv kostnadsbild.

Även om vi de senaste åren har genomfört stora investeringar i utbyggnad av vår produktionslina, och därmed kunnat öka vår produktionskapacitet med över 300% på senare tid, har efterfrågan alltid varit större än vad vi kunnat tillgodose. Därför är ett sådant megaavtal på 825 MSEK, som sträcker sig över en lång period om hela fem år och dessutom med en stor och framgångsrik kund som Rituals, en trygghet för fortsatt stora investeringar i ytterligare produktionskapacitet framöver”, säger Viktor Garmiani, VD.