Candles Scandinavia tar marknadsandelar internationellt genom ny kund med återförsäljare i ett 80-tal länder

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia eller Bolaget”) fortsätter ta marknadsandelar internationellt genom att idag ha mottagit en första order från den nya kunden, LA Bruket (”LA Bruket eller Kunden”), gällande doftljus och rumsdofter. LA Bruket som idag till majoritet ägs av den franska fonden Experienced Capital Partners (”ECP”), erbjuder sina produkter i såväl egna butiker som genom återförsäljare i ett 80-tal länder. Ordervärdet uppgår initialt till ca 7 Mkr men där Bolaget ser en god potential till betydligt större ordervärden över tid.

Under det gångna verksamhetsåret har Candles Scandinavia lanserat en ny strategi och framtidsprognos för de kommande tre åren, med fokus på att stärka kärnverksamheten inom Private Label-segmentet och att öka produktionskapaciteten. Därtill har Bolaget satt upp ambitiösa mål för sin internationella expansion, med sikte på att etablera löpande kundavtal i minst 20 länder och försäljningsrepresentation i minst 15 länder.

I linje med dessa mål har Bolaget tagit viktiga steg mot internationalisering genom nya kundavtal och etablering av försäljningsrepresentation i strategiskt viktiga länder, inklusive Frankrike och nyligen Storbritannien. Avtalet med LA Bruket bekräftar och förstärker Bolagets tro på dess nya strategi för global expansion.

Det svenskgrundade varumärket LA Bruket, har sedan ett antal år varit en del av Experienced Capital Partners portfölj av internationellt erkända premiumvarumärken. Genom att välja Candles Scandinavia som sin leverantör, strävar LA Bruket efter att höja kvaliteten på sina produkter, erbjuda hållbara alternativ och utveckla ett starkt eget varumärke inom segmentet. Med LA Brukets omfattande internationella närvaro och Candles Scandinavias erkända expertis inom segmentet, ser båda parter en stor potential för framtida tillväxt och ökade ordervärden.

"Sedan vi lanserade vår nya strategi med ett starkt fokus på internationalisering, har utvecklingen verkligen tagit fart. På mycket kort tid har vi lyckats etablera försäljningsrepresentation i flera nya länder, och vi börjar redan se en ökning av beställningar från nya internationella kunder. Med en kontinuerligt växande pipeline av kunddialoger och en aktiv utforskningsprocess av nya potentiella marknader för etablering, känner vi oss mycket väl positionerade inför framtiden. Med detta sagt är vi därför extra glada att kunna hälsa vår nya europeisk kund, LA Bruket, välkommen till vårt Bolag", säger Viktor Garmiani, vd och grundare av Candles Scandinavia.