Candles Scandinavia tar sikte på USA och anställer tidigare VDn för bolaget bakom varumärket WoodWick, James Ramaker

Candles Scandinavia AB (publ) (”Candles Scandinavia” eller ”Bolaget”) utökar sin globala närvaro genom rekryteringen av James Ramaker (”Jim Ramaker eller Jim”) som ny Country Manager för den amerikanska marknaden. Jim, som har mer än tre decenniers erfarenhet inom sektorn och tidigare roller som Vice President för Blyth Industries och President för Virginia Gift Brands (bolaget bakom bl.a. varumärket WoodWick), markerar ett viktigt strategiskt avancemang för Bolaget i USA. Hans uppdrag inkluderar att etablera och leda Candles Scandinavias verksamhet i USA, vilket potentiellt omfattar förvärv av både varumärken och produktionsanläggningar i USA.

Under hösten 2023 offentliggjorde Bolaget en reviderad prognos och guidning för de kommande tre verksamhetsåren. En nyckelkomponent i denna prognos var Bolagets strategi för internationalisering, som syftar till att uppnå kontinuerliga kundintäkter från minst 20 länder samt att ha försäljningsrepresentation i minst 15 länder. På senare tid har Bolaget, utöver att fokusera på försäljning och automatiseringen, lagt stor kraft på sin internationella expansion. Med framgångsrika etableringar i betydande marknader som Frankrike och Storbritannien under föregående år, har Bolaget nu beslutat om att expandera till den amerikanska marknaden.

Jim Ramakers anknytning till Candles Scandinavia, och särskilt till VD Viktor Garmiani, är inte ny; de har känt varandra genom branschen i nästan ett decennium och har länge delat synsätt på industrins framtid. Det strategiska beslutet att expandera till den amerikanska marknaden redan nu grundar sig i att Jim, efter cirka sju månaders fördjupade samtal och en gemensam vision om Bolagets framtid, har beslutat att ansluta till Candles Scandinavias expansionsresa. Jim är ett välkänt namn inom doftljusindustrin, med en omfattande bakgrund som täcker alla aspekter av sektorn. Hans omfattande kunskap och erfarenhet inom områden som produktion, distribution och varumärkesutveckling gör honom till en central figur i Bolagets planerade tillväxt på den amerikanska marknaden. Ett framstående exempel på Jims prestationer är hans transformation av WoodWick, där varumärket under hans ledning gick ifrån att vara okänt och utan tydlig marknadsposition, till att bli en av de ledande aktörerna globalt inom doftljussektorn, synonymt med god lönsamhet och starkt varumärkesvärde.

Som Country Manager för Candles Scandinavia på den amerikanska marknaden, kommer Jim Ramaker leda verksamheten genom flera kritiska utvecklingsfaser: Uppbyggnad & Förvärv, Omställning och Tillväxt. Under den första fasen kommer Jim att ägna sig åt att identifiera potentiella förvärvskandidater, där kombinationen av Candles Scandinavias expertis och produktinnovation tillsammans med Jims breda erfarenhet kan skapa betydande värde. Eventuella förvärv följs av en omställningsperiod, där produkter och varumärken kan behöva anpassas eller utvecklas. I den avslutande tillväxtfasen kommer fokus att ligga på expansion, vilket inkluderar rekrytering av ytterligare nyckelpersoner för att uppnå den ambitiösa tillväxten som Bolaget siktar på i USA.

Jim Ramaker tillträder omgående.

”Med Jims unika insikt och beprövade framgångar i doftljusindustrin, är jag och hela styrelsen övertygade om att hans bidrag kommer att accelerera vår expansion och position på den amerikanska marknaden. Hans anslutning till teamet är inte bara ett tecken på vår gemensamma vision utan också ett avgörande steg mot att realisera våra ambitiösa internationella mål. Vi ser fram emot att tillsammans med Jim skriva nästa kapitel i Candles Scandinavias framgångssaga”, säger Viktor Garmiani, VD Candles Scandinavia AB.