Candles Scandinavia tilldelas attraktiv tomt med skyltläge längst med motorvägen mellan Stockholm och Göteborg för uppförande av fabrik- och logistikfastighet

Örebro kommun har idag meddelat att Candles Scandinavia fått positivt besked i sin ansökan och därmed blivit tilldelad en större tomt med skyltläge längs med motorvägen för uppförande av ny fabrik- och logistikbyggnad. Dessutom får bolaget option på ytterligare markyta i direkt anslutning till tomten för framtida utbyggnad.

Candles Scandinavia har stora ambitioner att växa på den europeiska doftljusmarknaden och märker av en ständigt ökande efterfrågan på bolagets miljövänliga ljusvax. Efter att ha vuxit med i genomsnitt +50% i omsättning per år de senaste åren har bolagets nuvarande fabrik, som bedrivs i en hyrd lokal, blivit alltför litet och skapar tillväxtbegränsningar på längre sikt. Därför har bolaget sedan tidigare beslutat att uppföra en egen fabrikslokal, vilken kommer vara både större än nuvarande lokal men framförallt mer anpassad för produktion och logistik.

Bolaget hade tidigare erhållit förstudie på en annan tomt i Örebro, men har under projekteringsarbetet kommit fram till att den tomten ej var optimal utifrån de tillväxtambitioner bolaget har framöver. Därför hade bolaget ansökt om en ny, större tomt som både storleksmässigt och formmässigt är mer optimal utifrån en större och växande produktionsenhet, vilket den tomt som bolaget nu blivit tilldelad uppfyller. Tomterna som Örebro Kommun nu släpper i det nya området Palmbohult i Örebro har varit väldigt attraktiva med över 60 ansökningar, men där endast 17 bolag blivit tilldelade mark. Den markyta Candles Scandinavia får tilldelad, inklusive ytan som omfattas av optionen för framtida utbyggnad, är belägen på bästa skyltläge och totalt ca 65 000 m2.

”Vi är väldigt glada över Örebro Kommuns beslut idag där vi blir tilldelade ett av Örebros mest attraktiva skyltlägen längs med motorvägen E18/E20 mellan Stockholm och Göteborg med hög trafik och god synlighet. Denna tomt är en fantastisk tomt både sett till dess storlek, läge och möjligheterna till framtida utbyggnad. Vi på Candles Scandinavia är med vår 100% naturliga vax idag ledande i Europa på miljövänliga ljus och är bara i början av vår tillväxtresa. Därför är en sådan tomt, där vi dessutom har option på att köpa ytterligare en stor markyta i anslutning till den, mycket viktig för säkerställandet av bolagets framtida tillväxt”, säger Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia är idag världsledande inom storskalig produktion av miljövänliga doftljus. Bolaget har därför mycket höga tillväxtmöjligheter och likaså höga tillväxtambitioner på främst den europeiska marknaden kommande år. Bolaget har på senare tid i flera steg skalat upp produktion till följd av den ständigt ökande efterfrågan, dels genom investeringar i maskinparken och dels utökad personalstyrka. Så sent som i augusti 2021 införde bolaget 2-skiftsproduktion och rekryterade ett stort antal nya medarbetare. Candles Scandinavia planerar också för uppförande av en helt ny fabrik som väntas vara klar under 2023. Därigenom kommer bolaget att tillföras väsentligen högre produktionskapacitet och möjlighet till långsiktig årlig omsättningstillväxt om minst 30%.