Candles Scandinavia uppnår förbättrad ESG-rating från EcoVadis

EcoVadis, som är en ledande organisation för Business Sustainability Ratings, uppgraderar Candles Scandinavias betyg från Brons till Silver för år 2022

EcoVadis, som är ett världsledande institut förhållbarhetscertifieringar, har uppgraderat Candles Scandinavias tidigare betyg från Brons till Silver för år 2022, en placering som endast top 25% av alla bolag certiferade av EcoVadis erhåller. Idag är över 100 000 bolag inom 200 olika branscher och verksamma i 175 olika länder knutna till EcoVadis. Genom systematiskt fokus på ESG- och hållbarhetsfrågor ökar Candles Scandinavias möjlighet att bidra positivt till en förbättrad miljö både för planeten och samhället. Dessutom minskar bolaget sina risker inom en lång rad områden.

Candles Scandinavia har även nyligen ansökt om medlemskap i United Nation Global Compact, vilket är världens största Corporate Sustainability Initiative. Bolaget blev antagen medlem för några dagar sedan, där medlemskapet inom UN Global Compact innebär att bolaget förbinder sig att arbeta efter de 10 framtagna principer för en förbättrat och hållbart sätt att bedriva verksamheten. Detta bygger på principer inom Human Rights, Labour, Environment och Anti-Corruption.

”Vi är naturligtvis mycket stolta över det förbättrade betyget från EcoVadis, som visar att våra ansträngningar att ständigt utvecklas och att ta fler steg i vårt ESG-arbete är framgångsrikt och ger resultat. Samtidigt är vi inte nöjda utan kommer att fortsätta arbetet för ytterligare förbättring och siktar på ännu högre rating framöver”, säger Natasha Anderberg, HR & ESG Manager