Candles Scandinavia utser Andreas Larsson till ny CFO

Andreas Larsson har utsetts till ny CFO i Candles Scandinavia AB (publ). Andreas tillträder sin nya roll senast den 24 april och kommer att ingå i Candles Scandinavias ledning.

Candles Scandinavia befinner sig i en stark tillväxtfas med fokus på internationell expansion innebärande bl.a att man ser över möjligheterna till förvärv samt etablering på nya marknader. Som ett led i att förstärka bolagets kompetens inom dessa områden har Candles Scandinavia utsett Andreas Larsson till ny CFO. Utöver lång erfarenhet av att leda finansiella, strategiska och operativa funktioner har Andreas även gedigen erfarenhet av förvärv, etableringar och att driva tillväxt.
Andreas som kommer närmast från en roll som CFO på börsnoterade försvarsbolaget Kebni tillträder senast den 24 april och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp.

”Jag ser fram emot att ansluta till teamet på Candles och bidra till den fortsatta expansionen. Bolaget är väldigt väl positionerat för att möta framtiden, både i form av ökad tillväxt, stärkt lönsamhet och nya marknader”, säger Andreas Larsson, nytillträdande CFO på Candles Scandinavia.

Andreas har en magisterexamen i företagsekonomi samt mer än 15 års erfarenhet från ledande befattningar i snabbväxande företag, bl.a som CFO för producerande bolag. Han har bred erfarenhet inom finans och förvärv med dokumenterat goda resultat.

”Det är med stor glädje jag välkomnar Andreas till teamet, där han med sin långa erfarenhet kommer att bli en nyckelmedarbetare och viktig person i ledningsteamet i vår fortsatta tillväxtresa. Hans långa erfarenhet inom ekonomi och finans samt förvärv och integration av förvärvade verksamheter gör honom till den perfekta nya kollegan i teamet och vi är mycket glada över att välkomna honom till bolaget”, säger Viktor Garmiani, VD.