Operationell uppdatering: Candles Scandinavia slår försäljningsrekord 2 månader i rad. Högsta månadsförsäljningarna i bolagets historia.

Kapacitetshöjningarna i Candles Scandinavia AB (publ) ger effekt och bolaget klarar av att möta den stora efterfrågan på ett framgångsrikt sätt. November 2021 var bolagets högsta försäljningsmånad någonsin vilket slogs redan en månad senare, i december 2021 med ytterligare +25% i försäljning.

Efter att ha utökat produktionen genom tillsättandet av ett 2-skift i augusti 2021 och senare i slutet av år 2021 även gått upp i tillfällig 3-skiftsproduktion, har bolaget lyckats öka volymerna avsevärt. Candles Scandinavia har intensivt och målmedvetet arbetat med att tillföra ytterligare produktionskapacitet i syfte att tillmötesgå den mycket stora efterfrågan på bolagets miljövänliga doftljus. Bl a har investeringar i maskinparken genomförts liksom rekrytering av ett större antal nya medarbetare. Detta har resulterat i en ökad produktionskapacitet och en högre nyttjandegrad av produktionsmaskiner i bolagets fabrik. Detta i kombination med en ständigt ökad efterfrågan på bolagets produkter resulterat i en kraftig försäljningstillväxt under kalenderårets sista månader.

November 2021 var Candles Scandinavias försäljningsmässigt högsta novembermånad någonsin med över 80% högre fakturering jämförd med samma månad föregående år. Samtidigt var det bolagets högsta faktureringsmånad någonsin där bolagets tidigare försäljningsrekord var 17,2 MSEK från december 2020.

Redan månaden efter, i december 2021, slogs det nyligen satta rekordet från november 2021 med hela +25% när bolaget på nytt fakturerade högsta värdet en enskild månad i bolagets historia.
Dubbelrekordet innebär att bolaget ligger helt i linje med det tidigare kommunicerade tillväxtmålet att på årsbasis uppnå en omsättningstillväxt på 30% eller högre.

“Jag är otroligt stolt och nöjd med den fantastiska prestation teamet på Candles Scandinavia har lyckats genomföra. Alla medarbetares otroliga målmedvetenhet, kundfokusering och hårda arbete ger resultat månad efter månad och vi lyckas slå rekord på rekord. Efter att vi löst de initiala intrimningar i produktionen och hantering av de utmaningar som produktionen av doftljus i 100% naturligt vax innebär, har vi lyckats få till ett flöde med en hög output och samtidigt jämn och bra kvalitet. Vi ser att tillväxten fortsätter och kommer även framöver att arbeta intensivt med produktionskapacitetsåtgärder, effektivisering och ständiga förbättringar i vår produktionsanläggning” säger Viktor Garmiani, VD.

Candles Scandinavia är idag världsledande inom storskalig produktion av miljövänliga doftljus. Bolaget har därför mycket höga tillväxtmöjligheter och likaså höga tillväxtambitioner på främst den europeiska marknaden kommande år. Bolaget har på senare tid i flera steg skalat upp produktion till följd av den ständigt ökande efterfrågan, dels genom investeringar i maskinparken och dels utökad personalstyrka. Så sent som i augusti 2021 införde bolaget 2-skiftsproduktion och rekryterade ett stort antal nya medarbetare. Candles Scandinavia planerar också för uppförande av en helt ny fabrik som väntas stå klar under år 2023. Därigenom kommer bolaget att tillföras ytterligare produktionskapacitet och möjlighet till långsiktig årlig omsättningstillväxt om minst 30% eller högre.