Rapporter visar på ett tydligt trendskift inom ljusbranschen

Enligt en rapport sammanställd av ECMA (European Candle Manufacturers Association), har det skett en tydlig trendförändring inom ljusindustrin i Europa. Underlagen pekar på en kraftig ökning i priset per kilo ljus som konsumeras av kunder, vilket indikerar att konsumenter nu spenderar mer på högkvalitativa ljus.

Candles Scandinavia, idag världsledande inom storskalig och kostnadseffektiv produktion av helt vegetabiliska och fullt naturliga doftljus, har genomfört en omfattande granskning av aktuell statistik och de senaste studierna inom ljusbranschen. Bl.a. visar en rapport sammanställt av ECMA som bygger på data om förbrukning, produktion, import samt export av ljus inom, till och ut från EU, på att fram till 2022 var det en allmän ökning i förbrukning av ljus, mätt i kilo, men som nu under 2023 återgått till mer traditionella nivåer. Däremot visar rapporten på en uppgång med hela +41 procent i värde (Euro per kilo) som konsumenterna har förbrukat under de senaste två åren. Denna ökning i pris per kilo är signifikant större än ökningen i förbrukade kilo ljus per person i Europa, vilket tyder på att konsumenterna i större utsträckning satsar på ljus av högre kvalitet och till ett högre pris per styck.

Förklaringen bakom detta trendskifte ligger enligt Candles Scandinavia i en förändring i konsumenternas beteende. Den ökande konsumtionen av doftljus på bekostnad av mer traditionella och doftfria ljus, som generellt har ett högre pris, visar på en ökad efterfrågan på premiumprodukter inom ljussektorn. Fler timmar i hemmet (som ett resultat av pandemin), ökat intresse för heminredning samt de terapeutiska egenskaper doftljus kan medföra ligger bland annat till grund för ökningen på konsumentsidan. Därtill bidrar även ökningen av antal hotell, restauranger och wellnessanläggningar till den starka trenden.

Vidare visar rapporterna på en ökad medvetenhet bland konsumenterna när det kommer till miljövänliga doftljus och användningen av naturliga råvaror, som avspeglar sig i en ökad efterfrågan på doftljus tillverkade av 100% naturligt vax utan paraffin. Dessutom blir hållbarhetsrapporteringen en allt viktigare faktor genom ESG (Environmental, Social, Governance) och kan tvinga doftljusinköpare att överväga mer miljövänliga alternativ. Det är värt att notera att detta skifte i medvetenhet kommer samtidigt som nästan 200 länder undertecknat det nya klimatavtalet vid klimatmötet COP 28 i Dubai. Detta avtal innebär en ökad ansträngning för att fasa ut fossila bränslen, vilket har betydelse för ljusindustrin i sin helhet då paraffin, som är en produkt av petroleum, fortfarande dominerar som vaxtyp vid ljusproduktion. Med ökad medvetenhet och skärpta regleringar ser den miljövänliga trenden ut att fortsätta vara relevant och hållbar under många år framöver.

Med en marknadsandel som för närvarande endast utgör några få promillen på en global marknad som förväntas överskrida 100 miljarder kronor år 2027, är Candles Scandinavia inriktat på att skala upp sin industriella produktion av helt vegetabiliska doftljus. Bolaget har nyligen genomfört en renodling av sin verksamhet och investerat över 70 MSEK i ökad produktionskapacitet och automatisering i sin fabrik för att möta den växande efterfrågan och för att fortsätta vara ledande inom den expansiva sektorn. Utöver detta är Bolagets målsättning att ha expanderat internationellt genom egen försäljningsnärvaro i minst 15 länder och säkra kontinuerliga kundintäkter från minst 20 länder inom de kommande tre verksamhetsåren.

”Insikterna från de senaste rapporterna inom vår bransch stärker vår tilltro om att vi fattat rätt strategiska beslut för vår fortsatta tillväxt genom renodling av verksamheten till enbart produktion av 100% naturliga doftljus, ökad automation för högre konkurrenskraft och lönsamhet samt geografisk expansion för fortsatt snabb tillväxt. Jag ser nu fram emot att slutföra vår omställning under detta verksamhetsår för att med full kraft ta oss an alla de möjligheter som väntar på oss.” säger Viktor Garmiani, VD Candles Scandinavia AB