Rättelse: Candles Scandinavia får Private Label order värd 12 MSEK

Korrigering – tidigare utskick av pressmeddelandet innehöll två olika ordervärden. Ordervärdet uppgår till 12 miljoner. Informationen i pressmeddelandet är i övrigt densamma som tidigare publicerats.

Candles Scandinavia har idag fått order på doftljus från det danska livstilsbolaget Skandinavisk SR ApS till ett värde av 12 MSK. Ordern kommer från en befintlig kund som skalar upp serien till fler artiklar, högre volymer och lansering på fler marknader inför nästa år.

Under innevarande år har Candles Scandinavia tillsammans med kunden, ett medelstort europeiskt livsstilsvarumärke inom doft och kroppsvård, testat serien i mindre skala och i några av de marknader kunden verkar inom. Tack vare de goda försäljningsresultaten har kunden nu valt att skala upp serien till fler artiklar samt lansering på alla de marknader de verkar inom. Under innevarande år var ordervärdet för denna serie ca 5 MSEK, vilket nu mer än fördubblas till ca 12 MSEK för nästkommande år. Leverans kommer att ske under år 2022.

Candles Scandinavia är idag ledande inom miljövänliga doftljus i Europa och växer just nu mycket kraftigt. Bolagets produktion har skalats upp i flera steg senaste tiden för att möta den stora efterfrågan och så sent som för bara en vecka sedan infördes ett tredje skift i produktionen. Bolaget planerar även för en helt ny och modern fabrik i syfte att ytterligare öka kapaciteten då efterfrågan på dess miljövänliga rapsbaserade doftljus växer ständigt.

”Vi är mycket stolta över samarbetet med vår danska kund Skandinavisk som, likt Candles Scandinavia, sätter stort värde på att värna om miljön samt hållbara alternativ. Varumärket säljs idag bl a på stora internationella lyxvaruhus och online i Europa, Asien och USA och genom deras stora distributionsnätverk kan vi vara med och bidra till ett mer hållbart doftljusanvändande långt utanför Sveriges gränser”, säger Viktor Garmiani, VD.