top of page

Extern revision

Extern 
revision

Bolagets revisor reviderar årsredovisningen och koncernredovisningen. Bolagets revisor rapporterar resultatet av utförd revision genom revisionsberättelsen som de framlägger på bolagets årsstämma.
 

Vid årsstämman 2023 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbyrå intill slutet av nästa årsstämma. David Hedlund är huvudansvarig revisor.

Anpassa ditt varumärke nu till
helt hållbara hemdofter,
i en ständigt föränderlig hållbar framtid.

KONTAKT

CV-gatan 38B,
703 82 Örebro, Sweden
+46 19 23 53 63

© 2024 av Candles Scandinavia.

bottom of page