top of page

Privacy Policy

Förklaringarna och informationen som tillhandahålls på denna sida är endast allmänna och överordnade förklaringar och information om hur du skriver ditt eget dokument av en integritetspolicy. Du bör inte förlita dig på den här artikeln som juridisk rådgivning eller som rekommendationer angående vad du faktiskt bör göra, eftersom vi inte i förväg kan veta vilka specifika integritetspolicyer du vill upprätta mellan ditt företag och dina kunder och besökare. Vi rekommenderar att du söker juridisk rådgivning för att hjälpa dig förstå och hjälpa dig att skapa din egen integritetspolicy.

Information Collection

Newsletter: When you subscribe to our newsletter, we collect your email address to send you newsletters and updates.

Analytics and Tracking: We use third-party services such as Google Analytics to track and analyze usage data on our website. This may include information about your device, browser, IP address, and browsing behavior.

Use of Collected Information

Sharing of Information

We share your personal information with third parties only in the following circumstances:


Service Providers: We use third-party services such as Google Analytics to help us understand and analyze website usage.


Legal Requirements: When required by law or to protect our rights, we may disclose your personal information.

Data Storage and Protection

We store your personal data as long as it is necessary to fulfill the purposes described in this policy. We use appropriate technical and organizational measures to protect your data against unauthorized access, loss, or destruction.

Your Rights

You have the right to request access to the personal data we hold about you, to request correction of incorrect data, and to request the deletion of your personal data. To exercise these rights, you can contact us using the contact details below.

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to update this privacy policy as needed. We recommend that you regularly review this policy to stay informed about how we protect your information.

Contact Information

If you have any questions or concerns about this privacy policy, please contact us at:


Email: privacy@candles.se
 

Thank you for visiting our website and for trusting us to protect your privacy.
 

This privacy policy was last updated on 2024/06/07.

Generellt sett tar en integritetspolicy ofta upp dessa typer av frågor: vilken typ av information webbplatsen samlar in och det sätt på vilket den samlar in uppgifterna; en förklaring om varför webbplatsen samlar in dessa typer av information; vad är webbplatsens praxis för att dela informationen med tredje part; sätt på vilka dina besökare och kunder kan utöva sina rättigheter enligt relevant integritetslagstiftning; den specifika praxisen för minderårigas datainsamling; och mycket mycket mer.


För att lära dig mer om detta, kolla in vår artikel " Skapa en integritetspolicy ".

bottom of page