top of page

Finansiella mål

Financial targets

Candles Scandinavias finansiella och övriga mål kommande tre år (från verksamhetsåret 2024/2025)

  • Årlig tillväxt om 30 procent med ett positivt EBITDA

  • Inom tidsramen uppnå ett EBITDA om 15-17 procent

  • Försäljningsrepresentation i minst 15 länder

  • Löpande kundintäkter från minst 20 länder

Anpassa ditt varumärke nu till
helt hållbara hemdofter,
i en ständigt föränderlig hållbar framtid.

KONTAKT

CV-gatan 38B,
703 82 Örebro, Sweden
+46 19 23 53 63

© 2024 av Candles Scandinavia.

bottom of page